BP.
Bán 4.360
Chênh lệch Chênh lệch0.017
Mua 4.377

Giao dịch BP PLC - GBP - biểu đồ giá BP.

Bán 4.360
Chênh lệch Chênh lệch0.017
Mua 4.377
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BP. lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 4.360 0.062 1.44% 4.298 4.372 4.298
Sep 29, 2022 4.297 -0.031 -0.72% 4.328 4.377 4.253
Sep 28, 2022 4.353 0.056 1.30% 4.297 4.369 4.203
Sep 27, 2022 4.297 0.032 0.75% 4.265 4.343 4.243
Sep 26, 2022 4.273 0.074 1.76% 4.199 4.338 4.199
Sep 23, 2022 4.315 -0.253 -5.54% 4.568 4.568 4.274
Sep 22, 2022 4.594 0.060 1.32% 4.534 4.637 4.503
Sep 21, 2022 4.537 0.007 0.15% 4.530 4.651 4.523
Sep 20, 2022 4.518 0.004 0.09% 4.514 4.621 4.505
Sep 16, 2022 4.527 -0.029 -0.64% 4.556 4.596 4.500
Sep 15, 2022 4.556 -0.068 -1.47% 4.624 4.659 4.530
Sep 14, 2022 4.624 0.021 0.46% 4.603 4.651 4.532
Sep 13, 2022 4.609 0.033 0.72% 4.576 4.651 4.555
Sep 12, 2022 4.576 0.042 0.93% 4.534 4.610 4.524
Sep 9, 2022 4.516 0.099 2.24% 4.417 4.548 4.417
Sep 8, 2022 4.417 0.001 0.02% 4.416 4.490 4.388
Sep 7, 2022 4.416 -0.101 -2.24% 4.517 4.535 4.396
Sep 6, 2022 4.517 -0.101 -2.19% 4.618 4.618 4.490
Sep 5, 2022 4.618 0.102 2.26% 4.516 4.666 4.516
Sep 2, 2022 4.533 0.127 2.88% 4.406 4.567 4.406