BPE
Bán 1.555
Chênh lệch Chênh lệch0.030
Mua 1.585

Giao dịch Bper Banca SPA - biểu đồ giá BPE

Bán 1.555
Chênh lệch Chênh lệch0.030
Mua 1.585
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BPE lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 1.555 0.010 0.65% 1.545 1.575 1.540
Sep 29, 2022 1.540 -0.055 -3.45% 1.595 1.595 1.520
Sep 28, 2022 1.590 -0.010 -0.63% 1.600 1.605 1.565
Sep 27, 2022 1.615 -0.060 -3.58% 1.675 1.690 1.610
Sep 26, 2022 1.645 0.005 0.30% 1.640 1.695 1.640
Sep 23, 2022 1.650 -0.060 -3.51% 1.710 1.735 1.645
Sep 22, 2022 1.735 0.105 6.44% 1.630 1.740 1.630
Sep 21, 2022 1.655 0.025 1.53% 1.630 1.670 1.630
Sep 20, 2022 1.650 -0.050 -2.94% 1.700 1.710 1.650
Sep 19, 2022 1.685 0.030 1.81% 1.655 1.690 1.630
Sep 16, 2022 1.665 0.030 1.83% 1.635 1.685 1.635
Sep 15, 2022 1.660 0.000 0.00% 1.660 1.700 1.640
Sep 14, 2022 1.655 0.070 4.42% 1.585 1.655 1.585
Sep 13, 2022 1.595 -0.025 -1.54% 1.620 1.635 1.585
Sep 12, 2022 1.610 0.060 3.87% 1.550 1.630 1.550
Sep 9, 2022 1.535 0.040 2.68% 1.495 1.550 1.490
Sep 8, 2022 1.480 0.025 1.72% 1.455 1.500 1.425
Sep 7, 2022 1.445 -0.005 -0.34% 1.450 1.455 1.430
Sep 6, 2022 1.460 0.000 0.00% 1.460 1.475 1.440
Sep 5, 2022 1.460 -0.010 -0.68% 1.470 1.470 1.435