COILK22
Bán 113.31
Chênh lệch Chênh lệch0.08
Mua 113.39

Giao dịch Brent Crude Oil Futures May 2022 - biểu đồ giá COILK22

Bán 113.31
Chênh lệch Chênh lệch0.08
Mua 113.39
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

COILK22 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Apr 14, 2022 113.31 0.00 0.00% 113.31 113.31 113.31
Mar 30, 2022 113.31 1.51 1.35% 111.80 114.74 110.55
Mar 29, 2022 111.24 1.10 1.00% 110.14 114.78 104.82
Mar 28, 2022 109.53 -7.24 -6.20% 116.77 117.93 109.03
Mar 25, 2022 119.16 0.58 0.49% 118.58 120.86 115.09
Mar 24, 2022 117.86 -3.89 -3.20% 121.75 123.71 116.88
Mar 23, 2022 121.29 6.60 5.75% 114.69 122.30 114.42
Mar 22, 2022 114.42 -2.76 -2.36% 117.18 119.43 112.60
Mar 21, 2022 116.60 6.49 5.89% 110.11 116.72 109.50
Mar 18, 2022 107.67 0.63 0.59% 107.04 109.54 105.74
Mar 17, 2022 106.89 8.15 8.25% 98.74 107.46 97.79
Mar 16, 2022 98.00 -1.02 -1.03% 99.02 103.64 96.89
Mar 15, 2022 98.63 -6.78 -6.43% 105.41 105.41 97.41
Mar 14, 2022 105.89 -4.77 -4.31% 110.66 110.92 103.46
Mar 11, 2022 112.23 2.04 1.85% 110.19 112.73 108.05