Oil - Brent
Bán 76.99
Chênh lệch Chênh lệch0.11
Mua 77.10

Giao dịch Brent Crude Oil Spot - biểu đồ giá Oil - Brent

Bán 76.99
Chênh lệch Chênh lệch0.11
Mua 77.10
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

Oil - Brent lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 8, 2022 77.91 0.32 0.41% 77.59 78.08 77.52
Dec 7, 2022 77.49 -2.17 -2.72% 79.66 80.53 77.02
Dec 6, 2022 79.74 -3.55 -4.26% 83.29 83.63 78.75
Dec 5, 2022 83.02 -4.34 -4.97% 87.36 88.33 82.49
Dec 2, 2022 85.92 -0.66 -0.76% 86.58 87.85 85.13
Dec 1, 2022 87.01 0.23 0.27% 86.78 89.31 86.22
Nov 30, 2022 86.70 1.74 2.05% 84.96 87.35 84.41
Nov 29, 2022 84.88 1.32 1.58% 83.56 86.67 83.43
Nov 28, 2022 83.21 0.19 0.23% 83.02 84.62 80.76
Nov 25, 2022 83.92 -1.38 -1.62% 85.30 86.83 83.61
Nov 24, 2022 85.00 0.18 0.21% 84.82 85.32 83.94
Nov 23, 2022 84.57 -3.56 -4.04% 88.13 88.86 83.90
Nov 22, 2022 87.84 0.72 0.83% 87.12 89.26 87.01
Nov 21, 2022 87.33 0.40 0.46% 86.93 87.42 82.27
Nov 18, 2022 87.54 -2.14 -2.39% 89.68 90.04 85.44
Nov 17, 2022 89.50 -2.07 -2.26% 91.57 92.08 88.81
Nov 16, 2022 91.95 -1.12 -1.20% 93.07 94.02 91.00
Nov 15, 2022 93.09 0.93 1.01% 92.16 95.04 90.92
Nov 14, 2022 91.80 -3.94 -4.12% 95.74 96.12 91.77
Nov 11, 2022 95.15 2.01 2.16% 93.14 96.17 93.00