BHG
Bán 1.01
Chênh lệch Chênh lệch0.02
Mua 1.04

Giao dịch Bright Health Group Inc. - biểu đồ giá BHG

Bán 1.01
Chênh lệch Chênh lệch0.02
Mua 1.04
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BHG lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 1, 2022 1.0137 0.0350 3.58% 0.9787 1.0287 0.9681
Nov 30, 2022 0.9647 0.0459 5.00% 0.9188 0.9971 0.9088
Nov 29, 2022 0.9451 0.0063 0.67% 0.9388 0.9928 0.9260
Nov 28, 2022 0.9407 0.0019 0.20% 0.9388 1.0137 0.9354
Nov 25, 2022 0.9635 -0.0007 -0.07% 0.9642 1.0087 0.9455
Nov 23, 2022 0.9960 0.0709 7.66% 0.9251 1.0237 0.9251
Nov 22, 2022 0.9305 -0.0145 -1.53% 0.9450 0.9513 0.9016
Nov 21, 2022 0.9389 0.0236 2.58% 0.9153 0.9619 0.8923
Nov 18, 2022 0.9592 -0.0057 -0.59% 0.9649 0.9773 0.9230
Nov 17, 2022 0.9387 0.0158 1.71% 0.9229 0.9465 0.8888
Nov 16, 2022 0.9208 -0.0379 -3.95% 0.9587 1.0087 0.8888
Nov 15, 2022 1.0087 0.0000 0.00% 1.0087 1.0437 0.9389
Nov 14, 2022 0.9189 -0.0261 -2.76% 0.9450 1.0786 0.8788
Nov 11, 2022 0.9142 -0.0707 -7.18% 0.9849 1.0886 0.9061
Nov 10, 2022 0.9787 0.0741 8.19% 0.9046 1.0387 0.8824
Nov 9, 2022 0.8757 -0.0395 -4.32% 0.9152 0.9317 0.8489
Nov 8, 2022 0.9594 0.0429 4.68% 0.9165 0.9890 0.8896
Nov 7, 2022 0.9399 -0.0349 -3.58% 0.9748 0.9788 0.8988
Nov 4, 2022 0.9600 0.0000 0.00% 0.9600 1.0200 0.9300
Nov 3, 2022 0.9800 0.0100 1.03% 0.9700 1.0000 0.9300