BHG
Bán 10.45
Chênh lệch Chênh lệch0.26
Mua 10.71

Giao dịch Bright Health Group Inc. - biểu đồ giá BHG

Bán 10.45
Chênh lệch Chênh lệch0.26
Mua 10.71
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BHG lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 2, 2023 10.4479 0.0499 0.48% 10.3980 10.8376 9.4489
Jun 1, 2023 10.4679 1.4285 15.80% 9.0394 11.2271 8.9595
May 31, 2023 9.1395 0.1700 1.90% 8.9695 9.4891 8.7499
May 30, 2023 9.1494 -1.8379 -16.73% 10.9873 10.9973 8.8998
May 26, 2023 11.4467 3.9455 52.60% 7.5012 15.6722 7.5012
May 25, 2023 7.9308 -2.4172 -23.36% 10.3480 10.3480 7.7310
May 24, 2023 10.3181 -3.3460 -24.49% 13.6641 13.8941 10.2181
May 23, 2023 13.8339 0.3595 2.67% 13.4744 15.6921 13.3944
May 22, 2023 14.8031 -1.4969 -9.18% 16.3000 16.3000 11.6866
May 19, 2023 0.2038 -0.1059 -34.19% 0.3097 0.3285 0.2027
May 18, 2023 0.1762 0.0054 3.16% 0.1708 0.1846 0.1640
May 17, 2023 0.1662 -0.0085 -4.87% 0.1747 0.1756 0.1608
May 16, 2023 0.1672 -0.0019 -1.12% 0.1691 0.1717 0.1637
May 15, 2023 0.1773 -0.0215 -10.81% 0.1988 0.2020 0.1707
May 12, 2023 0.1874 -0.0166 -8.14% 0.2040 0.2124 0.1874
May 11, 2023 0.2104 -0.0482 -18.64% 0.2586 0.2596 0.2029
May 10, 2023 0.2439 -0.1255 -33.97% 0.3694 0.4593 0.2189
May 9, 2023 0.2458 0.0760 44.76% 0.1698 0.2718 0.1698
May 8, 2023 0.1744 0.0177 11.30% 0.1567 0.1776 0.1497
May 5, 2023 0.1501 -0.0028 -1.83% 0.1529 0.1549 0.1421