BEDU
Bán 3.21
Chênh lệch Chênh lệch0.10
Mua 3.31

Giao dịch Bright Scholar Education Holdings Limited - biểu đồ giá BEDU

Bán 3.21
Chênh lệch Chênh lệch0.10
Mua 3.31
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BEDU lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2022 3.21 0.00 0.00% 3.21 3.21 3.21
Sep 20, 2022 3.10 0.00 0.00% 3.10 3.10 3.10
Sep 16, 2022 3.07 0.01 0.33% 3.06 3.07 3.06
Sep 8, 2022 3.10 0.00 0.00% 3.10 3.10 3.10
Sep 6, 2022 3.12 0.01 0.32% 3.11 3.12 3.11
Aug 30, 2022 3.06 -0.01 -0.33% 3.07 3.07 3.06
Aug 29, 2022 3.06 -0.02 -0.65% 3.08 3.08 3.06
Aug 26, 2022 3.03 0.00 0.00% 3.03 3.03 3.03
Aug 18, 2022 0.84 -0.01 -1.18% 0.85 0.89 0.84
Aug 17, 2022 0.85 0.00 0.00% 0.85 0.85 0.85
Aug 16, 2022 0.85 -0.01 -1.16% 0.86 0.86 0.85
Aug 15, 2022 0.86 0.00 0.00% 0.86 0.86 0.86
Aug 12, 2022 0.86 -0.01 -1.15% 0.87 0.88 0.83
Aug 11, 2022 0.90 0.07 8.43% 0.83 0.90 0.83
Aug 10, 2022 0.88 0.00 0.00% 0.88 0.88 0.88
Aug 8, 2022 0.91 0.01 1.11% 0.90 0.91 0.90
Aug 5, 2022 0.94 0.13 16.05% 0.81 0.94 0.81
Aug 4, 2022 0.79 -0.01 -1.25% 0.80 0.81 0.79
Aug 3, 2022 0.82 0.03 3.80% 0.79 0.82 0.79
Aug 2, 2022 0.77 0.01 1.32% 0.76 0.77 0.76