AVGO
Bán 456.42
Chênh lệch Chênh lệch0.89
Mua 457.31

Giao dịch Broadcom Inc. - biểu đồ giá AVGO

Bán 456.42
Chênh lệch Chênh lệch0.89
Mua 457.31
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

AVGO lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 456.42 -3.47 -0.75% 459.89 460.24 455.19
Sep 28, 2022 465.28 4.61 1.00% 460.67 468.40 456.05
Sep 27, 2022 464.66 -2.20 -0.47% 466.86 469.28 456.27
Sep 26, 2022 461.44 -6.80 -1.45% 468.24 472.82 460.78
Sep 23, 2022 468.44 -4.37 -0.92% 472.81 477.29 461.77
Sep 22, 2022 477.16 -4.60 -0.95% 481.76 482.98 472.67
Sep 21, 2022 481.52 -9.19 -1.87% 490.71 499.44 481.52
Sep 20, 2022 492.70 -2.54 -0.51% 495.24 498.07 489.46
Sep 19, 2022 501.40 7.21 1.46% 494.19 503.07 494.19
Sep 16, 2022 502.25 5.86 1.18% 496.39 502.57 489.44
Sep 15, 2022 499.77 -7.61 -1.50% 507.38 511.13 496.81
Sep 14, 2022 510.83 4.39 0.87% 506.44 512.67 502.08
Sep 13, 2022 503.21 -9.99 -1.95% 513.20 516.32 501.23
Sep 12, 2022 528.83 3.28 0.62% 525.55 530.86 523.97
Sep 9, 2022 521.89 6.18 1.20% 515.71 525.57 515.00
Sep 8, 2022 511.66 9.76 1.94% 501.90 512.58 498.11
Sep 7, 2022 504.82 4.13 0.82% 500.69 509.11 498.13
Sep 6, 2022 497.93 0.71 0.14% 497.22 503.68 489.82
Sep 2, 2022 500.02 -17.12 -3.31% 517.14 517.14 498.05
Sep 1, 2022 491.46 2.60 0.53% 488.86 492.81 480.64