BSV/USD
Bán 58.84
Chênh lệch Chênh lệch0.46
Mua 59.30
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BSV/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 58.66 -0.99 -1.66% 59.65 60.16 57.64
Jun 27, 2022 59.64 -1.12 -1.84% 60.76 61.83 58.87
Jun 26, 2022 60.74 -2.67 -4.21% 63.41 64.26 60.61
Jun 25, 2022 63.44 -0.55 -0.86% 63.99 64.31 61.84
Jun 24, 2022 63.95 0.09 0.14% 63.86 64.93 62.52
Jun 23, 2022 63.87 2.39 3.89% 61.48 64.79 61.17
Jun 22, 2022 61.48 -1.95 -3.07% 63.43 64.52 61.30
Jun 21, 2022 63.34 -0.05 -0.08% 63.39 67.00 61.80
Jun 20, 2022 63.48 3.72 6.22% 59.76 64.83 59.57
Jun 19, 2022 59.91 4.80 8.71% 55.11 60.98 54.06
Jun 18, 2022 55.09 1.10 2.04% 53.99 56.28 50.17
Jun 17, 2022 53.99 3.29 6.49% 50.70 54.86 50.01
Jun 16, 2022 50.72 -4.22 -7.68% 54.94 58.28 49.70
Jun 15, 2022 54.93 1.16 2.16% 53.77 56.15 47.93
Jun 14, 2022 53.79 7.38 15.90% 46.41 62.66 44.01
Jun 13, 2022 46.42 -1.60 -3.33% 48.02 48.41 41.89
Jun 12, 2022 47.96 -4.79 -9.08% 52.75 52.87 47.95
Jun 11, 2022 52.75 -4.33 -7.59% 57.08 57.39 50.54
Jun 10, 2022 57.08 1.53 2.75% 55.55 61.71 54.67
Jun 9, 2022 55.53 -1.03 -1.82% 56.56 57.54 55.19