BTC/USDT
Bán 20800.00
Chênh lệch Chênh lệch21.00
Mua 20821.00

Giao dịch BTC/USDT - biểu đồ BTC/USDT

BTC/USDT 20821.00
BTC/BYN 52695.30 BTC/RON 97695.63 BTC/RUB 1075910.0 BTC/CRC - BTC/CZK 488694.82 BTC/SGD 28835.45 BTC/SEK 210653.55 BTC/CAD 26777.93 BTC/CHF 19906.59 BTC/AUD 30026.97 BTC/BGN - BTC/GBP 17162.36 BTC/TRY 346183.52 BTC/DKK 146967.35 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 19757.80 BTC/USD 20788.35 BTC/ZAR 332805.27 BTC/HUF 7854186.95 BTC/ILS 71457.45 BTC/NZD 33233.51 BTC/NOK 204237.15 BTC/MXN 415194.10 BTC/ETH 17.5358 BTC/INR 1643558.78 BTC/IDR 308476496.98 BTC/PKR 4351390.22 BTC/PHP 1138342.50 BNB/BTC 0.011588 BCH/BTC 0.00530 BAL/BTC 0.000248 BTG/BTC 0.0008061 BTS/BTC 0.00000054 CRV/BTC 0.00003610 CAKE/BTC 0.0001645 QTUM/BTC 0.00014488 ADA/BTC 0.00002354 STEEM/BTC 0.00001171 TRX/BTC 0.00000324 ETH/BTC 0.05775 ETC/BTC 0.0007820 EOS/BTC 0.00004762 SHIB/BTC 0.000000000528 STORJ/BTC 0.00003657 XRP/BTC 0.00001677 XEM/BTC 0.00000206 XLM/BTC 0.00000574 NEO/BTC 0.000455 LTC/BTC 0.00264 MKR/BTC 0.04871 DOGE/BTC 0.00000338 HOT/BTC 0.00000011 ENJ/BTC 0.00002735 REN/BTC 0.00000574 GRT/BTC 0.00000529 CHZ/BTC 0.00000523 1INCH/BTC 0.00003732 SRM/BTC 0.00004756 LRC/BTC 0.00001989 renBTC/BTC 1.0096 JASMY/BTC 0.00000048 RSR/BTC 0.00000047 INJ/BTC 0.00006529 CVC/BTC 0.00000743 COTI/BTC 0.00000497 USDT/USD 1.0000 COTI/USDT 0.10354 BCH/USDT 110.00 BAL/USDT 5.1810 BAND/USDT 1.4000 DAI/USDT 1.0014 CRV/USDT 0.7481 SNX/USDT 2.425 WBTC/USDT 20813.10 OCEAN/USDT 0.1971 PSG/USDT 6.54000 GRT/USDT 0.1052 ETH/USDT 1199.47 UMA/USDT 2.7201 LINK/USDT 6.74000 KNC/USDT 1.4020 XRP/USDT 0.34633 UNI/USDT 5.26500 LTC/USDT 54.85 COMP/USDT 49.79 DOGE/USDT 0.07014 MKR/USDT 993.78 LRC/USDT 0.41214 HOT/USDT 0.00230 ENJ/USDT 0.56684 REN/USDT 0.1176 CHZ/USDT 0.10906 1INCH/USDT 0.79 SRM/USDT 1.0001 renBTC/USDT 20939.40 TWT/USDT 0.80188 CVC/USDT 0.15403 INJ/USDT 1.3572 JASMY/USDT 0.00970 RSR/USDT 0.00862 STORJ/USDT 0.75990
Bán 20800.00
Chênh lệch Chênh lệch21.00
Mua 20821.00
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BTC/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 20747.30 16.71 0.08% 20730.59 20859.59 20505.50
Jun 27, 2022 20725.09 -301.91 -1.44% 21027.00 21515.40 20515.00
Jun 26, 2022 21028.10 -451.10 -2.10% 21479.20 21866.30 20983.20
Jun 25, 2022 21479.20 252.20 1.19% 21227.00 21590.70 20907.09
Jun 24, 2022 21224.20 125.60 0.60% 21098.60 21536.00 20734.59
Jun 23, 2022 21098.60 1121.70 5.61% 19976.90 21214.90 19878.09
Jun 22, 2022 19976.90 -733.90 -3.54% 20710.80 20876.90 19771.80
Jun 21, 2022 20714.30 148.40 0.72% 20565.90 21702.50 20346.80
Jun 20, 2022 20565.90 7.81 0.04% 20558.09 21068.10 19627.00
Jun 19, 2022 20558.70 1586.70 8.36% 18972.00 20805.70 17954.80
Jun 18, 2022 18972.00 -1484.00 -7.25% 20456.00 20758.20 17610.90
Jun 17, 2022 20456.00 69.91 0.34% 20386.09 21347.00 20242.90
Jun 16, 2022 20386.09 -2181.51 -9.67% 22567.60 22970.10 20230.80
Jun 15, 2022 22571.50 450.10 2.03% 22121.40 22782.60 20107.80
Jun 14, 2022 22121.40 -359.00 -1.60% 22480.40 23088.10 20857.00
Jun 13, 2022 22187.90 -4399.00 -16.55% 26586.90 26870.60 21953.00
Jun 12, 2022 26586.90 -1820.50 -6.41% 28407.40 28531.10 26580.40
Jun 11, 2022 28400.60 -687.50 -2.36% 29088.10 29421.80 28124.60
Jun 10, 2022 29088.10 -1025.60 -3.41% 30113.70 30354.70 28864.80
Jun 9, 2022 30113.70 -86.70 -0.29% 30200.40 30682.60 29956.30