BG
Bán 115.58
Chênh lệch Chênh lệch0.44
Mua 116.02

Giao dịch Bunge - biểu đồ giá BG

Bán 115.58
Chênh lệch Chênh lệch0.44
Mua 116.02
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BG lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 115.58 0.66 0.57% 114.92 116.61 114.15
May 24, 2022 115.21 3.16 2.82% 112.05 115.38 111.88
May 23, 2022 113.33 3.16 2.87% 110.17 114.15 109.26
May 20, 2022 109.10 -1.11 -1.01% 110.21 111.86 106.90
May 19, 2022 110.20 0.25 0.23% 109.95 111.44 107.42
May 18, 2022 111.16 -3.73 -3.25% 114.89 115.60 110.43
May 17, 2022 116.33 2.47 2.17% 113.86 117.36 112.31
May 16, 2022 112.39 2.37 2.15% 110.02 112.65 110.02
May 13, 2022 109.35 -0.82 -0.74% 110.17 111.38 108.07
May 12, 2022 109.02 -0.44 -0.40% 109.46 110.35 106.39
May 11, 2022 109.35 -1.03 -0.93% 110.38 112.80 108.81
May 10, 2022 109.91 2.00 1.85% 107.91 110.89 107.91
May 9, 2022 107.66 -5.17 -4.58% 112.83 113.56 107.37
May 6, 2022 115.04 1.16 1.02% 113.88 115.43 112.93
May 5, 2022 114.66 -2.83 -2.41% 117.49 118.64 114.19
May 4, 2022 118.38 1.52 1.30% 116.86 118.70 114.79
May 3, 2022 116.51 1.64 1.43% 114.87 117.49 114.27
May 2, 2022 114.96 2.17 1.92% 112.79 115.91 112.10
Apr 29, 2022 112.96 -3.75 -3.21% 116.71 116.98 112.68
Apr 28, 2022 116.64 -3.20 -2.67% 119.84 120.54 115.27