1211
Bán 198.25
Chênh lệch Chênh lệch2.60
Mua 200.85

Giao dịch BYD Company Limited - biểu đồ giá 1211

Bán 198.25
Chênh lệch Chênh lệch2.60
Mua 200.85
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

1211 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 198.25 -9.15 -4.41% 207.40 209.60 197.95
Sep 28, 2022 203.10 -7.70 -3.65% 210.80 211.20 201.85
Sep 27, 2022 213.60 3.60 1.71% 210.00 213.95 208.00
Sep 26, 2022 211.20 4.40 2.13% 206.80 215.95 206.00
Sep 23, 2022 209.20 -2.20 -1.04% 211.40 214.35 208.00
Sep 22, 2022 213.20 2.00 0.95% 211.20 213.95 205.60
Sep 21, 2022 215.75 -3.80 -1.73% 219.55 219.55 214.35
Sep 20, 2022 220.20 2.45 1.13% 217.75 223.30 217.75
Sep 19, 2022 213.85 1.05 0.49% 212.80 218.35 212.80
Sep 16, 2022 213.80 1.40 0.66% 212.40 216.55 211.00
Sep 15, 2022 216.20 -2.75 -1.26% 218.95 221.55 213.95
Sep 14, 2022 218.55 -2.60 -1.18% 221.15 223.30 215.75
Sep 13, 2022 226.70 3.00 1.34% 223.70 228.70 222.35
Sep 9, 2022 220.55 3.20 1.47% 217.35 220.95 214.75
Sep 8, 2022 214.75 -6.85 -3.09% 221.60 223.50 213.20
Sep 7, 2022 221.35 6.80 3.17% 214.55 225.70 212.20
Sep 6, 2022 218.35 2.40 1.11% 215.95 219.55 213.75
Sep 5, 2022 213.40 -0.20 -0.09% 213.60 217.15 211.60
Sep 2, 2022 226.90 -3.00 -1.30% 229.90 231.10 223.30
Sep 1, 2022 230.70 -8.15 -3.41% 238.85 238.85 228.50