CZR
Bán 49.06
Chênh lệch Chênh lệch0.19
Mua 49.25

Giao dịch Caesars Entertainment Corporation - biểu đồ giá CZR

Bán 49.06
Chênh lệch Chênh lệch0.19
Mua 49.25
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CZR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 7, 2022 49.06 1.39 2.92% 47.67 49.24 47.32
Dec 6, 2022 48.62 -1.19 -2.39% 49.81 49.85 47.71
Dec 5, 2022 49.68 -0.95 -1.88% 50.63 51.45 49.59
Dec 2, 2022 51.30 1.40 2.81% 49.90 51.63 49.54
Dec 1, 2022 51.73 1.08 2.13% 50.65 52.50 50.57
Nov 30, 2022 50.70 1.93 3.96% 48.77 50.87 48.10
Nov 29, 2022 48.77 -0.17 -0.35% 48.94 49.54 48.45
Nov 28, 2022 48.63 0.20 0.41% 48.43 49.85 47.97
Sep 29, 2022 31.89 -0.51 -1.57% 32.40 32.79 31.87
Sep 28, 2022 34.41 1.54 4.69% 32.87 34.77 32.50
Sep 27, 2022 32.88 -1.50 -4.36% 34.38 34.99 32.65
Sep 26, 2022 33.70 -1.59 -4.51% 35.29 36.88 33.68
Sep 23, 2022 35.32 -1.45 -3.94% 36.77 37.03 34.12
Sep 22, 2022 37.55 -3.50 -8.53% 41.05 41.24 36.91
Sep 21, 2022 41.47 -3.53 -7.84% 45.00 45.24 41.45
Sep 20, 2022 45.08 -0.30 -0.66% 45.38 46.14 44.28
Sep 19, 2022 46.34 1.98 4.46% 44.36 46.70 44.36
Sep 16, 2022 45.01 -0.03 -0.07% 45.04 46.06 44.31
Sep 15, 2022 46.57 0.76 1.66% 45.81 48.70 45.81
Sep 14, 2022 46.20 0.86 1.90% 45.34 46.27 44.08