CNQ
Bán 51.51
Chênh lệch Chênh lệch0.30
Mua 51.81

Giao dịch Canadian Natural Resource Ltd - biểu đồ giá CNQ

Bán 51.51
Chênh lệch Chênh lệch0.30
Mua 51.81
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CNQ lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2022 51.51 -2.65 -4.89% 54.16 54.25 51.51
Sep 20, 2022 53.08 -0.16 -0.30% 53.24 53.52 52.06
Sep 19, 2022 53.77 1.93 3.72% 51.84 53.91 51.80
Sep 16, 2022 53.77 0.26 0.49% 53.51 53.83 52.35
Sep 15, 2022 53.95 -0.15 -0.28% 54.10 55.11 53.55
Sep 14, 2022 55.95 0.53 0.96% 55.42 56.73 55.28
Sep 13, 2022 54.64 -0.46 -0.83% 55.10 56.32 54.57
Sep 12, 2022 56.11 0.05 0.09% 56.06 57.22 55.81
Sep 9, 2022 55.06 0.65 1.19% 54.41 55.46 54.24
Sep 8, 2022 52.99 0.47 0.89% 52.52 53.21 51.88
Sep 7, 2022 52.39 0.06 0.11% 52.33 53.07 51.93
Sep 6, 2022 53.63 -1.87 -3.37% 55.50 55.61 53.48
Sep 2, 2022 54.85 -0.48 -0.87% 55.33 55.76 54.48
Sep 1, 2022 53.76 0.18 0.34% 53.58 54.36 53.21
Aug 31, 2022 54.64 0.69 1.28% 53.95 56.04 53.79
Aug 30, 2022 55.37 -1.36 -2.40% 56.73 56.74 54.87
Aug 29, 2022 57.83 1.43 2.54% 56.40 58.27 56.30
Aug 26, 2022 56.74 -0.99 -1.71% 57.73 58.44 56.60
Aug 25, 2022 57.61 0.70 1.23% 56.91 57.72 56.68
Aug 24, 2022 56.43 0.58 1.04% 55.85 56.64 55.46