CP
Bán 66.95
Chênh lệch Chênh lệch0.09
Mua 67.04

Giao dịch Canadian Pacific Railway Ltd - biểu đồ giá CP

Bán 66.95
Chênh lệch Chênh lệch0.09
Mua 67.04
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 66.95 -0.18 -0.27% 67.13 67.44 66.94
Sep 28, 2022 69.01 0.83 1.22% 68.18 69.32 67.21
Sep 27, 2022 68.17 -0.87 -1.26% 69.04 69.74 68.03
Sep 26, 2022 68.57 -0.67 -0.97% 69.24 70.27 68.23
Sep 23, 2022 69.96 0.01 0.01% 69.95 70.46 68.88
Sep 22, 2022 71.09 -0.58 -0.81% 71.67 71.73 70.58
Sep 21, 2022 71.72 -1.46 -2.00% 73.18 73.25 71.61
Sep 20, 2022 72.98 -0.68 -0.92% 73.66 73.74 72.31
Sep 19, 2022 74.15 1.65 2.28% 72.50 74.26 72.22
Sep 16, 2022 73.16 -0.89 -1.20% 74.05 74.07 72.35
Sep 15, 2022 75.71 -1.49 -1.93% 77.20 77.80 75.53
Sep 14, 2022 77.09 -0.47 -0.61% 77.56 77.56 76.56
Sep 13, 2022 77.51 -0.58 -0.74% 78.09 79.29 77.30
Sep 12, 2022 79.76 0.26 0.33% 79.50 80.64 79.32
Sep 9, 2022 78.22 1.64 2.14% 76.58 78.41 76.58
Sep 8, 2022 76.18 1.60 2.15% 74.58 76.73 74.32
Sep 7, 2022 75.20 2.11 2.89% 73.09 75.26 72.95
Sep 6, 2022 73.41 -0.61 -0.82% 74.02 74.65 73.02
Sep 2, 2022 74.03 -0.44 -0.59% 74.47 75.17 73.53
Sep 1, 2022 73.84 -0.37 -0.50% 74.21 74.27 72.98