COF
Bán 124.60
Chênh lệch Chênh lệch0.40
Mua 125.00

Giao dịch Capital One Financial Corp - biểu đồ giá COF

Bán 124.60
Chênh lệch Chênh lệch0.40
Mua 125.00
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

COF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 120.01 4.16 3.59% 115.85 120.92 115.59
May 24, 2022 116.68 0.05 0.04% 116.63 117.71 113.52
May 23, 2022 118.57 2.64 2.28% 115.93 119.73 115.73
May 20, 2022 113.50 -1.32 -1.15% 114.82 115.39 110.07
May 19, 2022 113.12 0.92 0.82% 112.20 114.74 111.92
May 18, 2022 114.22 -3.69 -3.13% 117.91 118.61 113.86
May 17, 2022 120.21 3.10 2.65% 117.11 120.79 116.69
May 16, 2022 113.75 -1.85 -1.60% 115.60 116.46 112.42
May 13, 2022 116.20 0.97 0.84% 115.23 118.15 115.06
May 12, 2022 114.04 -1.74 -1.50% 115.78 117.70 111.39
May 11, 2022 119.38 -0.80 -0.67% 120.18 124.36 119.20
May 10, 2022 120.87 -3.10 -2.50% 123.97 124.75 117.28
May 9, 2022 123.01 -1.32 -1.06% 124.33 126.27 122.21
May 6, 2022 126.82 -1.93 -1.50% 128.75 129.89 125.48
May 5, 2022 130.10 -1.32 -1.00% 131.42 133.17 128.77
May 4, 2022 134.03 5.62 4.38% 128.41 134.26 127.55
May 3, 2022 128.42 1.54 1.21% 126.88 130.09 125.95
May 2, 2022 126.38 1.69 1.36% 124.69 126.62 123.46
Apr 29, 2022 124.42 -4.00 -3.11% 128.42 130.73 124.18
Apr 28, 2022 129.11 3.89 3.11% 125.22 130.30 124.89