COF
Bán 105.34
Chênh lệch Chênh lệch0.41
Mua 105.75

Giao dịch Capital One Financial Corp - biểu đồ giá COF

Bán 105.34
Chênh lệch Chênh lệch0.41
Mua 105.75
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

COF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 105.34 -2.21 -2.05% 107.55 107.71 105.18
Jun 28, 2022 108.34 -2.39 -2.16% 110.73 113.12 108.02
Jun 27, 2022 109.42 -0.97 -0.88% 110.39 110.99 108.78
Jun 24, 2022 109.93 4.70 4.47% 105.23 111.51 105.05
Jun 23, 2022 104.04 -0.95 -0.90% 104.99 105.44 102.18
Jun 22, 2022 105.38 1.42 1.37% 103.96 106.55 103.73
Jun 21, 2022 106.28 -3.77 -3.43% 110.05 111.06 105.15
Jun 17, 2022 107.04 3.59 3.47% 103.45 108.07 102.62
Jun 16, 2022 102.04 -2.58 -2.47% 104.62 104.65 98.36
Jun 15, 2022 107.94 -0.63 -0.58% 108.57 109.38 105.42
Jun 14, 2022 106.39 -1.26 -1.17% 107.65 108.37 105.35
Jun 13, 2022 106.90 -1.92 -1.76% 108.82 110.65 106.12
Jun 10, 2022 112.36 -3.26 -2.82% 115.62 116.97 111.23
Jun 9, 2022 119.13 -5.54 -4.44% 124.67 124.68 119.03
Jun 8, 2022 124.96 -1.25 -0.99% 126.21 127.71 124.11
Jun 7, 2022 127.98 3.88 3.13% 124.10 128.42 123.68
Jun 6, 2022 125.44 0.64 0.51% 124.80 127.14 123.21
Jun 3, 2022 123.81 -0.56 -0.45% 124.37 125.53 123.35
Jun 2, 2022 126.09 1.28 1.03% 124.81 126.80 123.54
Jun 1, 2022 124.72 -2.71 -2.13% 127.43 128.38 123.22