ECFZ22
Bán 87.71
Chênh lệch Chênh lệch0.29
Mua 88.00

Giao dịch Carbon Emissions Futures ECFZ22 - biểu đồ giá ECFZ22

Bán 87.71
Chênh lệch Chênh lệch0.29
Mua 88.00
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ECFZ22 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 2, 2022 87.71 2.44 2.86% 85.27 87.83 84.24
Dec 1, 2022 84.72 0.20 0.24% 84.52 88.57 83.75
Nov 30, 2022 84.72 3.60 4.44% 81.12 85.10 80.69
Nov 29, 2022 81.24 2.69 3.42% 78.55 81.36 77.92
Nov 28, 2022 78.42 0.01 0.01% 78.41 78.92 76.76
Nov 25, 2022 78.76 0.14 0.18% 78.62 79.62 78.00
Nov 24, 2022 78.52 2.74 3.62% 75.78 78.60 75.49
Nov 23, 2022 75.83 1.93 2.61% 73.90 76.73 73.46
Nov 22, 2022 73.76 -0.51 -0.69% 74.27 74.56 73.20
Nov 21, 2022 74.15 1.77 2.45% 72.38 75.04 71.56
Nov 18, 2022 72.08 0.05 0.07% 72.03 73.84 71.88
Nov 17, 2022 71.97 -1.23 -1.68% 73.20 74.57 71.78
Nov 16, 2022 73.37 -2.80 -3.68% 76.17 77.28 73.07
Nov 15, 2022 77.01 2.08 2.78% 74.93 77.09 73.87
Nov 14, 2022 74.91 -0.56 -0.74% 75.47 75.78 74.47
Nov 11, 2022 75.49 2.40 3.28% 73.09 76.40 72.98
Nov 10, 2022 73.09 0.40 0.55% 72.69 73.68 70.41
Nov 9, 2022 72.49 -3.63 -4.77% 76.12 76.82 72.44
Nov 8, 2022 76.21 -1.28 -1.65% 77.49 77.67 75.43
Nov 7, 2022 77.69 1.42 1.86% 76.27 78.05 75.48