ADA/BTC
Bán 0.00002350
Chênh lệch Chênh lệch0.00000015
Mua 0.00002365
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ADA/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 0.00002352 0.00000030 1.29% 0.00002322 0.00002356 0.00002320
Jun 26, 2022 0.00002323 0.00000010 0.43% 0.00002313 0.00002437 0.00002299
Jun 25, 2022 0.00002312 -0.00000026 -1.11% 0.00002338 0.00002357 0.00002276
Jun 24, 2022 0.00002337 0.00000070 3.09% 0.00002267 0.00002378 0.00002263
Jun 23, 2022 0.00002266 -0.00000024 -1.05% 0.00002290 0.00002324 0.00002257
Jun 22, 2022 0.00002290 -0.00000025 -1.08% 0.00002315 0.00002334 0.00002271
Jun 21, 2022 0.00002314 -0.00000068 -2.85% 0.00002382 0.00002396 0.00002281
Jun 20, 2022 0.00002382 0.00000032 1.36% 0.00002350 0.00002427 0.00002306
Jun 19, 2022 0.00002349 -0.00000042 -1.76% 0.00002391 0.00002441 0.00002328
Jun 18, 2022 0.00002390 0.00000018 0.76% 0.00002372 0.00002445 0.00002351
Jun 17, 2022 0.00002373 0.00000046 1.98% 0.00002327 0.00002396 0.00002317
Jun 16, 2022 0.00002326 -0.00000034 -1.44% 0.00002360 0.00002396 0.00002289
Jun 15, 2022 0.00002359 0.00000185 8.51% 0.00002174 0.00002386 0.00002141
Jun 14, 2022 0.00002174 0.00000117 5.69% 0.00002057 0.00002265 0.00002045
Jun 13, 2022 0.00002057 0.00000218 11.85% 0.00001839 0.00002076 0.00001774
Jun 12, 2022 0.00001880 -0.00000063 -3.24% 0.00001943 0.00001960 0.00001827
Jun 11, 2022 0.00001942 -0.00000026 -1.32% 0.00001968 0.00002095 0.00001919
Jun 10, 2022 0.00001968 -0.00000125 -5.97% 0.00002093 0.00002097 0.00001966
Jun 9, 2022 0.00002094 -0.00000020 -0.95% 0.00002114 0.00002147 0.00002076
Jun 8, 2022 0.00002115 0.00000149 7.58% 0.00001966 0.00002182 0.00001960