ADA/USD
Bán 0.48530
Chênh lệch Chênh lệch0.00291
Mua 0.48821
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ADA/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 0.48016 -0.00252 -0.52% 0.48268 0.48615 0.47208
Jun 27, 2022 0.48236 -0.00588 -1.20% 0.48824 0.50643 0.47446
Jun 26, 2022 0.48791 -0.00860 -1.73% 0.49651 0.52323 0.48703
Jun 25, 2022 0.49630 -0.00005 -0.01% 0.49635 0.50566 0.47745
Jun 24, 2022 0.49616 0.01793 3.75% 0.47823 0.50694 0.47424
Jun 23, 2022 0.47800 0.02102 4.60% 0.45698 0.48075 0.45501
Jun 22, 2022 0.45679 -0.02239 -4.67% 0.47918 0.47918 0.45464
Jun 21, 2022 0.47921 -0.01012 -2.07% 0.48933 0.50836 0.47391
Jun 20, 2022 0.48951 0.00687 1.42% 0.48264 0.50649 0.45942
Jun 19, 2022 0.48264 0.02981 6.58% 0.45283 0.48559 0.43410
Jun 18, 2022 0.45282 -0.03137 -6.48% 0.48419 0.49268 0.41941
Jun 17, 2022 0.48472 0.01073 2.26% 0.47399 0.50128 0.47005
Jun 16, 2022 0.47398 -0.05808 -10.92% 0.53206 0.54391 0.46583
Jun 15, 2022 0.53241 0.05165 10.74% 0.48076 0.53592 0.44623
Jun 14, 2022 0.48075 0.01910 4.14% 0.46165 0.51641 0.43552
Jun 13, 2022 0.46164 -0.02636 -5.40% 0.48800 0.49569 0.43413
Jun 12, 2022 0.51491 -0.03650 -6.62% 0.55141 0.55863 0.49601
Jun 11, 2022 0.55141 -0.02054 -3.59% 0.57195 0.61454 0.54186
Jun 10, 2022 0.57194 -0.05797 -9.20% 0.62991 0.63266 0.56862
Jun 9, 2022 0.62991 -0.00822 -1.29% 0.63813 0.65355 0.62393