KMX
Bán 67.52
Chênh lệch Chênh lệch0.35
Mua 67.87

Giao dịch Carmax - biểu đồ giá KMX

Bán 67.52
Chênh lệch Chênh lệch0.35
Mua 67.87
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

KMX lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 67.52 -1.68 -2.43% 69.20 69.72 66.47
Sep 28, 2022 86.04 4.89 6.03% 81.15 86.69 81.15
Sep 27, 2022 80.91 0.12 0.15% 80.79 82.20 79.66
Sep 26, 2022 79.81 0.69 0.87% 79.12 81.14 78.79
Sep 23, 2022 79.35 1.68 2.16% 77.67 79.39 75.87
Sep 22, 2022 79.59 -0.48 -0.60% 80.07 81.37 79.39
Sep 21, 2022 80.83 -1.15 -1.40% 81.98 84.26 80.81
Sep 20, 2022 82.04 -2.50 -2.96% 84.54 84.54 80.32
Sep 19, 2022 86.02 2.05 2.44% 83.97 86.15 83.36
Sep 16, 2022 84.52 1.63 1.97% 82.89 85.44 82.88
Sep 15, 2022 84.79 -0.55 -0.64% 85.34 86.70 84.33
Sep 14, 2022 85.22 -0.50 -0.58% 85.72 86.11 83.08
Sep 13, 2022 85.41 -1.69 -1.94% 87.10 88.04 84.91
Sep 12, 2022 90.89 -0.60 -0.66% 91.49 93.06 90.36
Sep 9, 2022 90.81 5.07 5.91% 85.74 91.25 85.74
Sep 8, 2022 88.67 1.95 2.25% 86.72 88.77 86.15
Sep 7, 2022 88.34 4.10 4.87% 84.24 88.52 84.23
Sep 6, 2022 85.02 -2.18 -2.50% 87.20 87.46 84.21
Sep 2, 2022 87.38 -2.46 -2.74% 89.84 90.16 86.76
Sep 1, 2022 88.96 2.00 2.30% 86.96 89.00 86.58