CARF
Bán 14.270
Chênh lệch Chênh lệch0.090
Mua 14.360

Giao dịch Carrefour - biểu đồ giá CARF

Bán 14.270
Chênh lệch Chênh lệch0.090
Mua 14.360
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CARF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 14.270 0.225 1.60% 14.045 14.275 14.045
Sep 29, 2022 14.005 -0.575 -3.94% 14.580 14.630 13.810
Sep 28, 2022 14.825 0.040 0.27% 14.785 15.005 14.610
Sep 27, 2022 14.845 0.075 0.51% 14.770 14.965 14.565
Sep 26, 2022 14.565 -0.140 -0.95% 14.705 14.750 14.440
Sep 23, 2022 14.795 -0.715 -4.61% 15.510 15.510 14.735
Sep 22, 2022 15.525 0.065 0.42% 15.460 15.595 15.380
Sep 21, 2022 15.540 -0.335 -2.11% 15.875 16.045 15.470
Sep 20, 2022 15.975 -0.270 -1.66% 16.245 16.365 15.890
Sep 19, 2022 16.280 -0.030 -0.18% 16.310 16.385 16.110
Sep 16, 2022 16.275 -0.010 -0.06% 16.285 16.350 16.130
Sep 15, 2022 16.270 -0.310 -1.87% 16.580 16.675 16.250
Sep 14, 2022 16.630 -0.155 -0.92% 16.785 16.800 16.560
Sep 13, 2022 16.895 0.040 0.24% 16.855 17.075 16.705
Sep 12, 2022 16.845 0.320 1.94% 16.525 16.860 16.435
Sep 9, 2022 16.490 0.320 1.98% 16.170 16.555 16.160
Sep 8, 2022 16.190 -0.045 -0.28% 16.235 16.510 16.095
Sep 7, 2022 16.115 -0.160 -0.98% 16.275 16.325 15.665
Sep 6, 2022 16.355 0.070 0.43% 16.285 16.440 16.205
Sep 5, 2022 16.320 -0.045 -0.27% 16.365 16.410 16.195