6952
Bán 1262.7
Chênh lệch Chênh lệch12.7
Mua 1275.4

Giao dịch Casio Computer Co.,Ltd. - biểu đồ giá 6952

Bán 1262.7
Chênh lệch Chênh lệch12.7
Mua 1275.4
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

6952 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 1262.7 -18.0 -1.41% 1280.7 1283.7 1261.6
Sep 29, 2022 1292.5 14.9 1.17% 1277.6 1293.8 1269.6
Sep 28, 2022 1250.7 -11.3 -0.90% 1262.0 1262.0 1241.7
Sep 27, 2022 1269.7 7.0 0.55% 1262.7 1279.7 1262.7
Sep 26, 2022 1266.7 -13.9 -1.09% 1280.6 1284.0 1260.7
Sep 22, 2022 1294.6 -7.9 -0.61% 1302.5 1311.4 1288.5
Sep 21, 2022 1315.4 -0.1 -0.01% 1315.5 1332.2 1308.4
Sep 20, 2022 1336.4 6.1 0.46% 1330.3 1352.1 1330.3
Sep 16, 2022 1303.4 6.9 0.53% 1296.5 1308.9 1295.5
Sep 15, 2022 1305.4 -2.0 -0.15% 1307.4 1314.3 1303.5
Sep 14, 2022 1303.5 -0.4 -0.03% 1303.9 1310.7 1295.5
Sep 13, 2022 1345.4 -5.9 -0.44% 1351.3 1358.8 1341.3
Sep 12, 2022 1347.2 -5.1 -0.38% 1352.3 1352.4 1335.4
Sep 9, 2022 1335.4 14.9 1.13% 1320.5 1339.4 1320.5
Sep 8, 2022 1316.4 14.9 1.14% 1301.5 1322.3 1298.4
Sep 7, 2022 1285.5 -6.1 -0.47% 1291.6 1298.0 1274.6
Sep 6, 2022 1303.5 -11.9 -0.90% 1315.4 1319.5 1302.5
Sep 5, 2022 1310.4 -19.0 -1.43% 1329.4 1329.6 1309.6
Sep 2, 2022 1336.4 13.0 0.98% 1323.4 1337.4 1322.3
Sep 1, 2022 1314.0 7.5 0.57% 1306.5 1323.1 1306.4