CAT
Bán 162.33
Chênh lệch Chênh lệch0.61
Mua 162.94

Giao dịch Caterpillar - biểu đồ giá CAT

Bán 162.33
Chênh lệch Chênh lệch0.61
Mua 162.94
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CAT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 26, 2022 162.33 -0.38 -0.23% 162.71 165.53 161.88
Sep 23, 2022 163.93 -3.94 -2.35% 167.87 168.13 161.33
Sep 22, 2022 170.18 -2.05 -1.19% 172.23 174.20 169.94
Sep 21, 2022 171.55 -7.31 -4.09% 178.86 179.96 171.55
Sep 20, 2022 177.53 -2.59 -1.44% 180.12 180.13 175.98
Sep 19, 2022 181.67 5.14 2.91% 176.53 182.39 176.39
Sep 16, 2022 179.06 -0.26 -0.14% 179.32 179.95 177.39
Sep 15, 2022 182.06 -1.81 -0.98% 183.87 186.15 181.30
Sep 14, 2022 184.18 0.94 0.51% 183.24 184.77 181.43
Sep 13, 2022 183.90 -3.25 -1.74% 187.15 189.67 183.12
Sep 12, 2022 192.05 1.50 0.79% 190.55 192.28 190.18
Sep 9, 2022 189.03 1.42 0.76% 187.61 189.40 186.51
Sep 8, 2022 182.65 3.77 2.11% 178.88 182.94 177.75
Sep 7, 2022 180.45 1.69 0.95% 178.76 181.48 177.80
Sep 6, 2022 180.26 -1.68 -0.92% 181.94 183.22 179.17
Sep 2, 2022 180.43 -4.18 -2.26% 184.61 185.33 179.46
Sep 1, 2022 182.05 0.36 0.20% 181.69 182.82 179.71
Aug 31, 2022 184.29 -1.86 -1.00% 186.15 187.61 184.10
Aug 30, 2022 186.56 -3.79 -1.99% 190.35 191.10 184.16
Aug 29, 2022 191.34 1.94 1.02% 189.40 192.80 188.58