VXV22
Bán 31.11
Chênh lệch Chênh lệch0.54
Mua 31.65

Giao dịch CBOE Volatility Index Futures Oct 22 - biểu đồ giá VXV22

Bán 31.11
Chênh lệch Chênh lệch0.54
Mua 31.65
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

VXV22 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 19, 2022 31.11 0.78 2.57% 30.33 31.31 30.21
Oct 18, 2022 30.38 -0.23 -0.75% 30.61 31.41 30.26
Oct 17, 2022 30.66 -0.72 -2.29% 31.38 31.63 30.01
Oct 16, 2022 31.41 -0.07 -0.22% 31.48 31.56 31.36
Oct 14, 2022 31.61 0.90 2.93% 30.71 32.40 29.91
Oct 13, 2022 30.66 0.13 0.43% 30.53 30.66 30.51