VXU22
Bán 26.68
Chênh lệch Chênh lệch0.50
Mua 27.18

Giao dịch CBOE Volatility Index Futures Sept 22 - biểu đồ giá VXU22

Bán 26.68
Chênh lệch Chênh lệch0.50
Mua 27.18
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

VXU22 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2022 26.68 -0.35 -1.29% 27.03 27.45 26.48
Sep 20, 2022 27.08 1.69 6.66% 25.39 27.43 25.24
Sep 19, 2022 25.36 -0.65 -2.50% 26.01 27.03 25.29
Sep 18, 2022 26.04 -0.11 -0.42% 26.15 26.15 25.99
Sep 16, 2022 26.13 -0.50 -1.88% 26.63 28.02 25.94
Sep 15, 2022 26.68 0.79 3.05% 25.89 26.73 25.19
Sep 14, 2022 25.84 -0.69 -2.60% 26.53 26.88 25.79
Sep 13, 2022 26.48 2.86 12.11% 23.62 26.93 23.20
Sep 12, 2022 23.60 0.10 0.43% 23.50 24.05 22.90
Sep 11, 2022 23.45 0.03 0.13% 23.42 23.45 23.40
Sep 9, 2022 23.60 -0.40 -1.67% 24.00 24.05 23.35
Sep 8, 2022 24.05 -0.74 -2.99% 24.79 25.49 24.00
Sep 7, 2022 24.84 -1.79 -6.72% 26.63 26.98 24.59
Sep 6, 2022 26.58 1.34 5.31% 25.24 26.73 24.69
Sep 5, 2022 25.19 -0.27 -1.06% 25.46 25.79 25.09
Sep 4, 2022 25.49 -0.22 -0.86% 25.71 25.84 25.49
Sep 2, 2022 25.54 0.03 0.12% 25.51 26.18 24.00
Sep 1, 2022 25.49 -0.69 -2.64% 26.18 26.93 25.29
Aug 31, 2022 26.13 0.05 0.19% 26.08 26.23 25.19
Aug 30, 2022 26.13 0.27 1.04% 25.86 26.73 25.14