OTGLF
Bán 17.62
Chênh lệch Chênh lệch1.91
Mua 19.53

Giao dịch CD Projekt S.A. - biểu đồ giá OTGLF

Bán 17.62
Chênh lệch Chênh lệch1.91
Mua 19.53
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

OTGLF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 14, 2022 17.62 0.25 1.44% 17.37 17.62 17.22
Sep 13, 2022 16.37 0.00 0.00% 16.37 16.37 16.37
Sep 12, 2022 16.42 0.00 0.00% 16.42 16.42 16.42
Sep 8, 2022 15.37 -0.35 -2.23% 15.72 16.02 15.32
Sep 7, 2022 14.77 0.00 0.00% 14.77 14.77 14.77
Sep 6, 2022 14.82 0.00 0.00% 14.82 14.82 14.82
Sep 2, 2022 14.97 -0.45 -2.92% 15.42 15.42 12.97
Sep 1, 2022 16.97 1.55 10.05% 15.42 16.97 15.42
Aug 25, 2022 15.42 -0.55 -3.44% 15.97 15.97 15.42
Aug 24, 2022 15.57 -0.40 -2.50% 15.97 15.97 15.57
Aug 22, 2022 16.52 -0.15 -0.90% 16.67 16.72 16.47
Aug 19, 2022 17.32 -0.25 -1.42% 17.57 17.57 17.32
Aug 18, 2022 21.47 0.00 0.00% 21.47 21.47 21.47
Aug 17, 2022 19.96 -0.07 -0.35% 20.03 20.03 19.96
Aug 15, 2022 18.51 -0.01 -0.05% 18.52 18.52 18.51
Aug 12, 2022 19.96 0.00 0.00% 19.96 19.96 19.96
Aug 10, 2022 19.96 1.84 10.15% 18.12 19.96 18.12
Aug 8, 2022 18.02 -0.04 -0.22% 18.06 18.06 18.02
Aug 4, 2022 18.02 0.00 0.00% 18.02 18.02 18.02
Aug 2, 2022 17.12 0.00 0.00% 17.12 17.12 17.12