CDW
Bán 165.20
Chênh lệch Chênh lệch0.46
Mua 165.66

Giao dịch CDW Corporation - biểu đồ giá CDW

Bán 165.20
Chênh lệch Chênh lệch0.46
Mua 165.66
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CDW lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2022 165.20 -3.51 -2.08% 168.71 170.36 165.19
Sep 20, 2022 167.98 -1.26 -0.74% 169.24 169.52 166.62
Sep 19, 2022 170.43 2.11 1.25% 168.32 170.73 167.81
Sep 16, 2022 170.63 4.40 2.65% 166.23 170.97 165.61
Sep 15, 2022 169.42 -2.10 -1.22% 171.52 172.48 168.94
Sep 14, 2022 171.85 0.10 0.06% 171.75 173.71 170.03
Sep 13, 2022 172.27 -0.40 -0.23% 172.67 175.14 171.38
Sep 12, 2022 177.58 1.62 0.92% 175.96 177.62 175.24
Sep 9, 2022 175.37 0.21 0.12% 175.16 176.60 174.33
Sep 8, 2022 174.09 2.76 1.61% 171.33 174.96 171.02
Sep 7, 2022 172.80 3.60 2.13% 169.20 173.16 168.43
Sep 6, 2022 169.19 1.42 0.85% 167.77 169.98 166.83
Sep 2, 2022 168.31 -3.52 -2.05% 171.83 172.61 167.58
Sep 1, 2022 170.31 1.35 0.80% 168.96 170.65 167.78
Aug 31, 2022 170.44 -4.43 -2.53% 174.87 175.31 170.12
Aug 30, 2022 174.85 -2.43 -1.37% 177.28 177.85 174.30
Aug 29, 2022 177.80 2.24 1.28% 175.56 179.06 175.56
Aug 26, 2022 179.49 -6.74 -3.62% 186.23 187.71 179.14
Aug 25, 2022 187.67 3.99 2.17% 183.68 187.69 183.68
Aug 24, 2022 184.18 0.91 0.50% 183.27 185.27 183.10