CE
Bán 158.22
Chênh lệch Chênh lệch0.36
Mua 158.58

Giao dịch Celanese - biểu đồ giá CE

Bán 158.22
Chênh lệch Chênh lệch0.36
Mua 158.58
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CE lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 155.61 3.69 2.43% 151.92 156.45 151.92
May 25, 2022 151.29 2.81 1.89% 148.48 151.79 148.45
May 24, 2022 149.23 -1.17 -0.78% 150.40 150.72 146.16
May 23, 2022 151.69 -0.71 -0.47% 152.40 153.46 150.23
May 20, 2022 150.51 -1.38 -0.91% 151.89 153.63 147.90
May 19, 2022 149.82 0.12 0.08% 149.70 152.11 148.22
May 18, 2022 151.23 -1.77 -1.16% 153.00 156.19 150.62
May 17, 2022 155.37 4.24 2.81% 151.13 156.68 151.13
May 16, 2022 144.45 3.36 2.38% 141.09 146.34 138.73
May 13, 2022 142.31 2.82 2.02% 139.49 143.46 139.49
May 12, 2022 138.83 -0.95 -0.68% 139.78 139.91 135.43
May 11, 2022 141.32 0.92 0.66% 140.40 145.14 140.37
May 10, 2022 140.36 -3.79 -2.63% 144.15 145.88 139.90
May 9, 2022 142.66 -2.34 -1.61% 145.00 148.10 142.59
May 6, 2022 148.93 -0.68 -0.45% 149.61 150.73 146.74
May 5, 2022 151.46 -2.63 -1.71% 154.09 155.03 148.99
May 4, 2022 155.94 5.02 3.33% 150.92 156.34 149.83
May 3, 2022 150.14 3.60 2.46% 146.54 150.53 145.56
May 2, 2022 145.49 -1.35 -0.92% 146.84 148.74 142.48
Apr 29, 2022 146.79 -1.08 -0.73% 147.87 153.02 146.14