CNAl
Bán 0.726
Chênh lệch Chênh lệch0.006
Mua 0.732

Giao dịch Centrica PLC - biểu đồ giá CNAl

Bán 0.726
Chênh lệch Chênh lệch0.006
Mua 0.732
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CNAl lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 0.726 0.007 0.97% 0.719 0.727 0.717
Sep 29, 2022 0.718 -0.039 -5.15% 0.757 0.757 0.709
Sep 28, 2022 0.757 0.017 2.30% 0.740 0.761 0.721
Sep 27, 2022 0.740 -0.023 -3.01% 0.763 0.777 0.740
Sep 26, 2022 0.763 0.000 0.00% 0.763 0.773 0.751
Sep 23, 2022 0.772 -0.031 -3.86% 0.803 0.807 0.762
Sep 22, 2022 0.807 -0.004 -0.49% 0.811 0.811 0.797
Sep 21, 2022 0.811 0.023 2.92% 0.788 0.814 0.782
Sep 20, 2022 0.788 -0.009 -1.13% 0.797 0.814 0.781
Sep 16, 2022 0.801 -0.015 -1.84% 0.816 0.816 0.800
Sep 15, 2022 0.816 -0.003 -0.37% 0.819 0.824 0.808
Sep 14, 2022 0.824 -0.027 -3.17% 0.851 0.851 0.814
Sep 13, 2022 0.851 -0.016 -1.85% 0.867 0.874 0.844
Sep 12, 2022 0.867 0.014 1.64% 0.853 0.876 0.849
Sep 9, 2022 0.865 0.039 4.72% 0.826 0.870 0.826
Sep 8, 2022 0.827 -0.005 -0.60% 0.832 0.841 0.818
Sep 7, 2022 0.833 0.019 2.33% 0.814 0.849 0.800
Sep 6, 2022 0.814 0.033 4.23% 0.781 0.817 0.781
Sep 5, 2022 0.781 0.000 0.00% 0.781 0.783 0.748
Sep 2, 2022 0.780 0.016 2.09% 0.764 0.783 0.758