CHKP
Bán 111.43
Chênh lệch Chênh lệch0.24
Mua 111.67

Giao dịch Check Point Software Technologies Ltd. - biểu đồ giá CHKP

Bán 111.43
Chênh lệch Chênh lệch0.24
Mua 111.67
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHKP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 111.43 -0.11 -0.10% 111.54 111.54 110.95
Sep 28, 2022 112.91 1.72 1.55% 111.19 113.40 110.44
Sep 27, 2022 111.04 -2.03 -1.80% 113.07 113.07 110.13
Sep 26, 2022 111.93 1.06 0.96% 110.87 112.90 110.87
Sep 23, 2022 111.30 0.92 0.83% 110.38 112.46 110.38
Sep 22, 2022 112.23 -1.45 -1.28% 113.68 114.44 111.60
Sep 21, 2022 114.42 -1.88 -1.62% 116.30 117.35 114.37
Sep 20, 2022 115.89 -1.30 -1.11% 117.19 117.56 115.70
Sep 19, 2022 118.02 2.60 2.25% 115.42 118.14 115.00
Sep 16, 2022 117.12 -0.91 -0.77% 118.03 118.65 116.42
Sep 15, 2022 119.31 0.99 0.84% 118.32 119.41 117.28
Sep 14, 2022 119.72 -0.86 -0.71% 120.58 121.66 118.64
Sep 13, 2022 121.29 0.47 0.39% 120.82 122.90 120.80
Sep 12, 2022 123.51 1.64 1.35% 121.87 123.66 121.45
Sep 9, 2022 121.48 2.87 2.42% 118.61 121.77 118.61
Sep 8, 2022 119.81 0.82 0.69% 118.99 120.54 118.68
Sep 7, 2022 119.62 1.95 1.66% 117.67 120.19 117.34
Sep 6, 2022 118.01 1.08 0.92% 116.93 118.36 116.43
Sep 2, 2022 117.48 -1.53 -1.29% 119.01 120.39 117.07
Sep 1, 2022 119.31 -0.18 -0.15% 119.49 120.89 117.25