CC
Bán 43.85
Chênh lệch Chênh lệch0.24
Mua 44.09

Giao dịch Chemours - biểu đồ giá CC

Bán 43.85
Chênh lệch Chênh lệch0.24
Mua 44.09
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 43.87 0.99 2.31% 42.88 43.89 42.43
May 26, 2022 43.07 1.29 3.09% 41.78 43.38 41.78
May 25, 2022 41.14 1.12 2.80% 40.02 41.47 40.02
May 24, 2022 40.70 0.42 1.04% 40.28 40.95 39.50
May 23, 2022 41.26 -0.26 -0.63% 41.52 41.87 40.60
May 20, 2022 40.65 -1.10 -2.63% 41.75 42.08 39.48
May 19, 2022 41.20 0.80 1.98% 40.40 41.96 39.78
May 18, 2022 41.22 -0.90 -2.14% 42.12 42.93 40.83
May 17, 2022 42.70 1.47 3.57% 41.23 42.73 41.14
May 16, 2022 40.43 1.75 4.52% 38.68 41.24 38.22
May 13, 2022 38.97 0.80 2.10% 38.17 39.56 38.17
May 12, 2022 37.83 0.43 1.15% 37.40 38.21 36.70
May 11, 2022 38.30 0.49 1.30% 37.81 39.63 37.78
May 10, 2022 37.46 -1.35 -3.48% 38.81 39.44 36.63
May 9, 2022 38.81 -0.23 -0.59% 39.04 40.13 38.66
May 6, 2022 39.95 0.80 2.04% 39.15 40.52 38.52
May 5, 2022 39.71 -1.11 -2.72% 40.82 41.62 39.46
May 4, 2022 41.41 2.48 6.37% 38.93 41.86 38.93
May 3, 2022 38.73 2.92 8.15% 35.81 39.08 35.33
May 2, 2022 32.99 -0.36 -1.08% 33.35 33.74 31.98