CVX
Bán 142.62
Chênh lệch Chênh lệch0.33
Mua 142.95

Giao dịch Chevron - biểu đồ giá CVX

Bán 142.62
Chênh lệch Chênh lệch0.33
Mua 142.95
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CVX lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 142.62 -0.61 -0.43% 143.23 144.25 142.59
Sep 28, 2022 145.44 3.52 2.48% 141.92 146.29 141.25
Sep 27, 2022 140.94 -1.09 -0.77% 142.03 143.60 140.32
Sep 26, 2022 140.86 -2.12 -1.48% 142.98 144.89 140.76
Sep 23, 2022 144.65 -5.01 -3.35% 149.66 149.76 143.52
Sep 22, 2022 154.65 -2.14 -1.36% 156.79 158.06 154.54
Sep 21, 2022 154.82 -3.02 -1.91% 157.84 158.61 154.72
Sep 20, 2022 156.14 0.28 0.18% 155.86 156.69 154.16
Sep 19, 2022 156.68 4.64 3.05% 152.04 156.76 152.04
Sep 16, 2022 156.36 -3.96 -2.47% 160.32 160.75 155.44
Sep 15, 2022 160.49 0.15 0.09% 160.34 161.52 159.40
Sep 14, 2022 163.02 2.53 1.58% 160.49 163.38 160.14
Sep 13, 2022 159.25 -1.16 -0.72% 160.41 162.41 158.59
Sep 12, 2022 162.38 0.26 0.16% 162.12 164.36 161.07
Sep 9, 2022 159.79 1.74 1.10% 158.05 160.47 157.36
Sep 8, 2022 155.79 0.75 0.48% 155.04 156.22 153.21
Sep 7, 2022 154.94 1.38 0.90% 153.56 155.64 152.47
Sep 6, 2022 156.95 -2.29 -1.44% 159.24 159.69 155.55
Sep 2, 2022 157.68 -0.27 -0.17% 157.95 158.95 156.54
Sep 1, 2022 155.37 -0.74 -0.47% 156.11 156.73 153.04