CHZ/BTC
Bán 0.00000489
Chênh lệch Chênh lệch0.00000010
Mua 0.00000499
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHZ/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 0.00000473 0.00000010 2.16% 0.00000463 0.00000478 0.00000461
Jun 26, 2022 0.00000462 -0.00000021 -4.35% 0.00000483 0.00000490 0.00000456
Jun 25, 2022 0.00000483 0.00000012 2.55% 0.00000471 0.00000489 0.00000455
Jun 24, 2022 0.00000471 0.00000013 2.84% 0.00000458 0.00000477 0.00000457
Jun 23, 2022 0.00000458 0.00000004 0.88% 0.00000454 0.00000469 0.00000450
Jun 22, 2022 0.00000455 0.00000000 0.00% 0.00000455 0.00000461 0.00000443
Jun 21, 2022 0.00000456 0.00000007 1.56% 0.00000449 0.00000459 0.00000442
Jun 20, 2022 0.00000448 -0.00000001 -0.22% 0.00000449 0.00000457 0.00000436
Jun 19, 2022 0.00000449 -0.00000003 -0.66% 0.00000452 0.00000466 0.00000442
Jun 18, 2022 0.00000453 -0.00000003 -0.66% 0.00000456 0.00000465 0.00000443
Jun 17, 2022 0.00000456 0.00000009 2.01% 0.00000447 0.00000472 0.00000443
Jun 16, 2022 0.00000447 -0.00000004 -0.89% 0.00000451 0.00000455 0.00000428
Jun 15, 2022 0.00000450 0.00000029 6.89% 0.00000421 0.00000451 0.00000413
Jun 14, 2022 0.00000421 0.00000011 2.68% 0.00000410 0.00000432 0.00000402
Jun 13, 2022 0.00000415 0.00000053 14.64% 0.00000362 0.00000416 0.00000346
Jun 12, 2022 0.00000362 -0.00000001 -0.28% 0.00000363 0.00000373 0.00000341
Jun 11, 2022 0.00000363 -0.00000023 -5.96% 0.00000386 0.00000398 0.00000355
Jun 10, 2022 0.00000387 -0.00000007 -1.78% 0.00000394 0.00000396 0.00000378
Jun 9, 2022 0.00000394 0.00000000 0.00% 0.00000394 0.00000398 0.00000385
Jun 8, 2022 0.00000394 0.00000003 0.77% 0.00000391 0.00000398 0.00000389