CHZ/USDT
Bán 0.09708
Chênh lệch Chênh lệch0.00247
Mua 0.09955
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHZ/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 0.10303 0.00183 1.81% 0.10120 0.10370 0.09978
Jun 28, 2022 0.10128 -0.00653 -6.06% 0.10781 0.11761 0.09999
Jun 27, 2022 0.10780 0.01063 10.94% 0.09717 0.11094 0.09662
Jun 26, 2022 0.09717 -0.00646 -6.23% 0.10363 0.10528 0.09583
Jun 25, 2022 0.10363 0.00385 3.86% 0.09978 0.10482 0.09506
Jun 24, 2022 0.09978 0.00335 3.47% 0.09643 0.10210 0.09609
Jun 23, 2022 0.09643 0.00588 6.49% 0.09055 0.09728 0.09014
Jun 22, 2022 0.09055 -0.00349 -3.71% 0.09404 0.09471 0.08909
Jun 21, 2022 0.09416 0.00226 2.46% 0.09190 0.09899 0.09096
Jun 20, 2022 0.09195 -0.00009 -0.10% 0.09204 0.09401 0.08641
Jun 19, 2022 0.09204 0.00644 7.52% 0.08560 0.09280 0.08154
Jun 18, 2022 0.08555 -0.00772 -8.28% 0.09327 0.09491 0.07900
Jun 17, 2022 0.09315 0.00213 2.34% 0.09102 0.09936 0.08989
Jun 16, 2022 0.09091 -0.01058 -10.42% 0.10149 0.10317 0.08804
Jun 15, 2022 0.10148 0.00848 9.12% 0.09300 0.10157 0.08417
Jun 14, 2022 0.09299 0.00069 0.75% 0.09230 0.09703 0.08508
Jun 13, 2022 0.08998 -0.00601 -6.26% 0.09599 0.09818 0.08340
Jun 12, 2022 0.09604 -0.00710 -6.88% 0.10314 0.10452 0.09312
Jun 11, 2022 0.10314 -0.00933 -8.30% 0.11247 0.11680 0.10046
Jun 10, 2022 0.11247 -0.00589 -4.98% 0.11836 0.11934 0.10954