1359
Bán 0.86
Chênh lệch Chênh lệch0.03
Mua 0.89

Giao dịch China Cinda Asset Management Co. Ltd. - biểu đồ giá 1359

Bán 0.86
Chênh lệch Chênh lệch0.03
Mua 0.89
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

1359 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 0.860 0.029 3.49% 0.831 0.871 0.822
Sep 29, 2022 0.821 -0.060 -6.81% 0.881 0.881 0.811
Sep 28, 2022 0.873 -0.037 -4.07% 0.910 0.910 0.871
Sep 27, 2022 0.919 -0.001 -0.11% 0.920 0.920 0.910
Sep 26, 2022 0.921 0.001 0.11% 0.920 0.928 0.920
Sep 23, 2022 0.930 0.010 1.09% 0.920 0.930 0.920
Sep 22, 2022 0.920 -0.010 -1.08% 0.930 0.930 0.920
Sep 21, 2022 0.941 -0.019 -1.98% 0.960 0.960 0.940
Sep 20, 2022 0.970 0.000 0.00% 0.970 0.980 0.970
Sep 19, 2022 0.970 -0.010 -1.02% 0.980 0.980 0.970
Sep 16, 2022 0.989 -0.001 -0.10% 0.990 0.990 0.980
Sep 15, 2022 0.999 -0.001 -0.10% 1.000 1.009 0.990
Sep 14, 2022 1.000 -0.009 -0.89% 1.009 1.009 1.000
Sep 13, 2022 1.008 -0.001 -0.10% 1.009 1.019 1.000
Sep 9, 2022 1.008 0.018 1.82% 0.990 1.009 0.990
Sep 8, 2022 0.980 -0.039 -3.83% 1.019 1.019 0.980
Sep 7, 2022 1.017 -0.012 -1.17% 1.029 1.039 1.009
Sep 6, 2022 1.038 0.009 0.87% 1.029 1.039 1.029
Sep 5, 2022 1.024 -0.015 -1.44% 1.039 1.041 1.020
Sep 2, 2022 1.059 -0.001 -0.09% 1.060 1.067 1.059