1359
Bán 1.30
Chênh lệch Chênh lệch0.04
Mua 1.34

Giao dịch China Cinda Asset Management Co. Ltd. - biểu đồ giá 1359

Bán 1.30
Chênh lệch Chênh lệch0.04
Mua 1.34
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

1359 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 1.297 0.000 0.00% 1.297 1.307 1.297
May 26, 2022 1.295 0.008 0.62% 1.287 1.297 1.287
May 25, 2022 1.296 0.029 2.29% 1.267 1.297 1.267
May 24, 2022 1.267 -0.010 -0.78% 1.277 1.282 1.257
May 23, 2022 1.268 -0.009 -0.70% 1.277 1.277 1.267
May 20, 2022 1.272 0.005 0.39% 1.267 1.277 1.267
May 19, 2022 1.265 0.008 0.64% 1.257 1.267 1.249
May 18, 2022 1.267 0.010 0.80% 1.257 1.267 1.257
May 17, 2022 1.257 0.010 0.80% 1.247 1.257 1.237
May 16, 2022 1.246 -0.001 -0.08% 1.247 1.247 1.227
May 13, 2022 1.237 -0.010 -0.80% 1.247 1.247 1.237
May 12, 2022 1.240 -0.007 -0.56% 1.247 1.257 1.238
May 11, 2022 1.258 0.011 0.88% 1.247 1.267 1.247
May 10, 2022 1.247 0.010 0.81% 1.237 1.267 1.227
May 6, 2022 1.257 -0.010 -0.79% 1.267 1.277 1.257
May 5, 2022 1.282 -0.025 -1.91% 1.307 1.307 1.267
May 4, 2022 1.297 -0.010 -0.77% 1.307 1.307 1.297
May 3, 2022 1.302 0.000 0.00% 1.302 1.307 1.287
Apr 29, 2022 1.307 0.018 1.40% 1.289 1.307 1.287
Apr 28, 2022 1.286 0.019 1.50% 1.267 1.297 1.267