1898
Bán 6.99
Chênh lệch Chênh lệch0.15
Mua 7.14

Giao dịch China Coal Energy Company Limited - biểu đồ giá 1898

Bán 6.99
Chênh lệch Chênh lệch0.15
Mua 7.14
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

1898 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 6.990 0.013 0.19% 6.977 7.245 6.977
Sep 28, 2022 6.849 -0.257 -3.62% 7.106 7.225 6.839
Sep 27, 2022 7.106 0.049 0.69% 7.057 7.225 6.968
Sep 26, 2022 7.136 -0.297 -4.00% 7.433 7.522 7.077
Sep 23, 2022 7.562 -0.257 -3.29% 7.819 8.047 7.502
Sep 22, 2022 7.849 0.515 7.02% 7.334 7.898 7.294
Sep 21, 2022 7.483 0.288 4.00% 7.195 7.492 7.146
Sep 20, 2022 7.265 0.208 2.95% 7.057 7.275 6.987
Sep 19, 2022 7.037 0.119 1.72% 6.918 7.184 6.898
Sep 16, 2022 6.988 -0.227 -3.15% 7.215 7.295 6.948
Sep 15, 2022 7.235 -0.149 -2.02% 7.384 7.502 7.175
Sep 14, 2022 7.305 0.020 0.27% 7.285 7.384 7.225
Sep 13, 2022 7.314 -0.208 -2.77% 7.522 7.591 7.295
Sep 9, 2022 7.494 0.130 1.77% 7.364 7.601 7.364
Sep 8, 2022 7.385 -0.147 -1.95% 7.532 7.591 7.374
Sep 7, 2022 7.590 -0.081 -1.06% 7.671 7.740 7.532
Sep 6, 2022 7.653 0.042 0.55% 7.611 7.710 7.502
Sep 5, 2022 7.581 0.534 7.58% 7.047 7.591 7.047
Sep 2, 2022 6.971 -0.090 -1.27% 7.061 7.130 6.928
Sep 1, 2022 7.086 0.158 2.28% 6.928 7.235 6.899