3333
Bán 1.61
Chênh lệch Chênh lệch0.05
Mua 1.66

Giao dịch China Evergrande Group - biểu đồ giá 3333

Bán 1.61
Chênh lệch Chênh lệch0.05
Mua 1.66
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

3333 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 27, 2022 1.61 0.00 0.00% 1.61 1.61 1.61
Sep 16, 2022 1.61 0.00 0.00% 1.61 1.61 1.61
Sep 5, 2022 1.61 0.00 0.00% 1.61 1.61 1.61
Aug 23, 2022 1.61 0.00 0.00% 1.61 1.61 1.61
Aug 12, 2022 1.61 0.00 0.00% 1.61 1.61 1.61
Aug 1, 2022 1.61 0.00 0.00% 1.61 1.61 1.61
Jul 19, 2022 1.61 0.00 0.00% 1.61 1.61 1.61
Jul 6, 2022 1.61 0.00 0.00% 1.61 1.61 1.61
Jun 24, 2022 1.61 0.00 0.00% 1.61 1.61 1.61
Jun 13, 2022 1.61 0.00 0.00% 1.61 1.61 1.61
Jun 10, 2022 1.60 0.00 0.00% 1.60 1.60 1.60
May 30, 2022 1.60 0.00 0.00% 1.60 1.60 1.60
May 19, 2022 1.60 0.00 0.00% 1.60 1.60 1.60
May 6, 2022 1.60 0.00 0.00% 1.60 1.60 1.60
Apr 25, 2022 1.60 0.00 0.00% 1.60 1.60 1.60
Apr 12, 2022 1.60 0.00 0.00% 1.60 1.60 1.60
Mar 18, 2022 1.61 0.11 7.33% 1.50 1.62 1.44
Mar 17, 2022 1.50 0.12 8.70% 1.38 1.61 1.37
Mar 16, 2022 1.26 0.06 5.00% 1.20 1.28 1.16
Mar 15, 2022 1.18 -0.15 -11.28% 1.33 1.37 1.17