2628
Bán 11.60
Chênh lệch Chênh lệch0.30
Mua 11.90

Giao dịch China Life Insurance Company Limited - biểu đồ giá 2628

Bán 11.60
Chênh lệch Chênh lệch0.30
Mua 11.90
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

2628 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 11, 2022 11.45 0.10 0.88% 11.35 11.50 11.25
Aug 10, 2022 11.25 -0.15 -1.32% 11.40 11.50 11.20
Aug 9, 2022 11.45 0.05 0.44% 11.40 11.60 11.40
Aug 8, 2022 11.40 0.05 0.44% 11.35 11.40 11.20
Aug 5, 2022 11.35 0.05 0.44% 11.30 11.40 11.20
Aug 4, 2022 11.20 0.05 0.45% 11.15 11.25 11.10
Aug 3, 2022 11.05 -0.10 -0.90% 11.15 11.25 11.00
Aug 2, 2022 11.15 -0.15 -1.33% 11.30 11.30 11.05
Aug 1, 2022 11.45 -0.15 -1.29% 11.60 11.60 11.35
Jul 29, 2022 11.50 -0.10 -0.86% 11.60 11.70 11.45
Jul 28, 2022 11.60 -0.05 -0.43% 11.65 11.75 11.55
Jul 27, 2022 11.60 -0.05 -0.43% 11.65 11.70 11.60
Jul 26, 2022 11.75 0.10 0.86% 11.65 11.75 11.60
Jul 25, 2022 11.60 0.05 0.43% 11.55 11.65 11.55
Jul 22, 2022 11.60 0.05 0.43% 11.55 11.65 11.50
Jul 21, 2022 11.50 -0.10 -0.86% 11.60 11.60 11.50
Jul 20, 2022 11.60 -0.15 -1.28% 11.75 11.80 11.55
Jul 19, 2022 11.60 0.05 0.43% 11.55 11.75 11.50
Jul 18, 2022 11.75 0.10 0.86% 11.65 11.80 11.55
Jul 15, 2022 11.50 -0.25 -2.13% 11.75 11.75 11.40