0772
Bán 28.5
Chênh lệch Chênh lệch0.6
Mua 29.1

Giao dịch China Literature Limited - biểu đồ giá 0772

Bán 28.5
Chênh lệch Chênh lệch0.6
Mua 29.1
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

0772 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 15, 2022 28.5 0.1 0.35% 28.4 28.8 27.9
Sep 14, 2022 28.4 0.6 2.16% 27.8 28.4 27.5
Sep 13, 2022 28.4 -0.7 -2.41% 29.1 29.3 28.3
Sep 9, 2022 29.0 0.8 2.84% 28.2 29.2 28.2
Sep 8, 2022 28.3 -0.5 -1.74% 28.8 28.8 27.9
Sep 7, 2022 28.5 -0.4 -1.38% 28.9 29.1 27.9
Sep 6, 2022 29.3 -0.2 -0.68% 29.5 29.9 29.0
Sep 5, 2022 29.8 -0.5 -1.65% 30.3 30.4 29.1
Sep 2, 2022 30.5 -0.3 -0.97% 30.8 31.4 30.3
Sep 1, 2022 30.9 -0.3 -0.96% 31.2 31.7 30.7
Aug 31, 2022 31.5 1.3 4.30% 30.2 32.3 30.2
Aug 30, 2022 31.0 0.6 1.97% 30.4 31.1 30.1
Aug 29, 2022 31.0 0.7 2.31% 30.3 31.1 30.0
Aug 26, 2022 31.1 -0.6 -1.89% 31.7 32.0 30.9
Aug 25, 2022 31.4 1.9 6.44% 29.5 31.5 29.5
Aug 24, 2022 29.5 -1.1 -3.59% 30.6 30.6 29.4
Aug 23, 2022 30.6 0.3 0.99% 30.3 31.2 30.1
Aug 22, 2022 30.7 0.0 0.00% 30.7 31.6 30.6
Aug 19, 2022 31.3 1.8 6.10% 29.5 31.3 29.5
Aug 18, 2022 28.8 -0.1 -0.35% 28.9 29.4 28.7