3993
Bán 3.691
Chênh lệch Chênh lệch0.087
Mua 3.778

Giao dịch China Molybdenum Co. Ltd. - biểu đồ giá 3993

Bán 3.691
Chênh lệch Chênh lệch0.087
Mua 3.778
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

3993 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 3.700 -0.001 -0.03% 3.701 3.759 3.642
May 25, 2022 3.691 0.069 1.91% 3.622 3.751 3.557
May 24, 2022 3.571 -0.160 -4.29% 3.731 3.751 3.570
May 23, 2022 3.724 0.052 1.42% 3.672 3.781 3.672
May 20, 2022 3.682 0.070 1.94% 3.612 3.711 3.573
May 19, 2022 3.544 0.021 0.60% 3.523 3.553 3.474
May 18, 2022 3.632 -0.030 -0.82% 3.662 3.670 3.543
May 17, 2022 3.642 0.168 4.84% 3.474 3.642 3.474
May 16, 2022 3.437 -0.066 -1.88% 3.503 3.533 3.395
May 13, 2022 3.454 0.000 0.00% 3.454 3.523 3.414
May 12, 2022 3.453 -0.006 -0.17% 3.459 3.533 3.434
May 11, 2022 3.531 -0.012 -0.34% 3.543 3.642 3.414
May 10, 2022 3.525 -0.107 -2.95% 3.632 3.632 3.444
May 6, 2022 3.749 -0.042 -1.11% 3.791 3.810 3.731
May 5, 2022 3.881 -0.028 -0.72% 3.909 3.969 3.860
May 4, 2022 3.833 -0.027 -0.70% 3.860 3.909 3.810
May 3, 2022 3.860 0.032 0.84% 3.828 3.880 3.771
Apr 29, 2022 3.929 0.049 1.26% 3.880 3.939 3.771
Apr 28, 2022 3.839 0.029 0.76% 3.810 3.850 3.711
Apr 27, 2022 3.768 0.106 2.89% 3.662 3.810 3.592