3993
Bán 3.027
Chênh lệch Chênh lệch0.073
Mua 3.100

Giao dịch China Molybdenum Co. Ltd. - biểu đồ giá 3993

Bán 3.027
Chênh lệch Chênh lệch0.073
Mua 3.100
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

3993 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 3.027 0.029 0.97% 2.998 3.078 2.979
Sep 29, 2022 3.048 -0.020 -0.65% 3.068 3.147 2.971
Sep 28, 2022 3.018 -0.109 -3.49% 3.127 3.167 3.018
Sep 27, 2022 3.179 0.091 2.95% 3.088 3.197 3.068
Sep 26, 2022 3.130 -0.106 -3.28% 3.236 3.236 3.088
Sep 23, 2022 3.256 -0.020 -0.61% 3.276 3.327 3.246
Sep 22, 2022 3.317 0.061 1.87% 3.256 3.325 3.216
Sep 21, 2022 3.305 0.029 0.89% 3.276 3.315 3.246
Sep 20, 2022 3.327 0.031 0.94% 3.296 3.355 3.286
Sep 19, 2022 3.249 -0.096 -2.87% 3.345 3.365 3.236
Sep 16, 2022 3.346 -0.058 -1.70% 3.404 3.424 3.345
Sep 15, 2022 3.453 -0.080 -2.26% 3.533 3.602 3.395
Sep 14, 2022 3.522 0.068 1.97% 3.454 3.585 3.454
Sep 13, 2022 3.605 0.034 0.95% 3.571 3.672 3.571
Sep 9, 2022 3.552 0.118 3.44% 3.434 3.553 3.434
Sep 8, 2022 3.425 0.011 0.32% 3.414 3.454 3.414
Sep 7, 2022 3.434 0.029 0.85% 3.405 3.474 3.365
Sep 6, 2022 3.443 0.058 1.71% 3.385 3.474 3.385
Sep 5, 2022 3.365 0.040 1.20% 3.325 3.377 3.266
Sep 2, 2022 3.345 -0.100 -2.90% 3.445 3.464 3.345