SNP
Bán 45.46
Chênh lệch Chênh lệch0.59
Mua 46.05

Giao dịch China Petroleum & Chemical Corporation - biểu đồ giá SNP

Bán 45.46
Chênh lệch Chênh lệch0.59
Mua 46.05
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SNP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 22, 2022 45.46 0.00 0.00% 45.46 45.46 45.46
Sep 8, 2022 45.46 0.33 0.73% 45.13 45.78 45.13
Sep 7, 2022 45.44 -0.06 -0.13% 45.50 46.06 45.27
Sep 6, 2022 45.95 -0.38 -0.82% 46.33 46.41 45.58
Sep 2, 2022 45.83 0.12 0.26% 45.71 46.44 45.57
Sep 1, 2022 45.70 0.34 0.75% 45.36 46.07 45.26
Aug 31, 2022 46.14 -0.39 -0.84% 46.53 46.71 46.12
Aug 30, 2022 46.52 -0.19 -0.41% 46.71 47.01 46.00
Aug 29, 2022 47.24 -0.41 -0.86% 47.65 48.04 46.86
Aug 26, 2022 48.44 0.21 0.44% 48.23 48.63 47.22
Aug 25, 2022 47.54 1.20 2.59% 46.34 47.75 46.07
Aug 24, 2022 46.33 0.40 0.87% 45.93 46.44 45.40
Aug 23, 2022 46.63 0.54 1.17% 46.09 46.76 45.92
Aug 22, 2022 46.03 0.45 0.99% 45.58 46.66 45.46
Aug 19, 2022 45.67 -0.09 -0.20% 45.76 45.98 45.31
Aug 18, 2022 45.66 -0.18 -0.39% 45.84 45.91 45.17
Aug 17, 2022 45.78 0.59 1.31% 45.19 46.46 45.14
Aug 16, 2022 44.94 0.11 0.25% 44.83 45.14 44.35
Aug 15, 2022 45.01 0.40 0.90% 44.61 45.37 43.79
Aug 12, 2022 45.98 1.33 2.98% 44.65 46.22 44.03