CMG
Bán 1400.26
Chênh lệch Chênh lệch5.69
Mua 1405.95

Giao dịch Chipotle Mexican Grill Inc - biểu đồ giá CMG

Bán 1400.26
Chênh lệch Chênh lệch5.69
Mua 1405.95
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CMG lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 1338.93 50.23 3.90% 1288.70 1346.24 1288.70
May 25, 2022 1286.60 43.25 3.48% 1243.35 1302.07 1243.35
May 24, 2022 1265.20 -8.14 -0.64% 1273.34 1275.96 1229.30
May 23, 2022 1287.15 -8.99 -0.69% 1296.14 1298.45 1255.40
May 20, 2022 1292.45 9.14 0.71% 1283.31 1293.11 1251.17
May 19, 2022 1270.40 42.37 3.45% 1228.03 1288.34 1226.02
May 18, 2022 1251.01 -40.62 -3.14% 1291.63 1298.55 1238.05
May 17, 2022 1319.69 21.38 1.65% 1298.31 1328.19 1291.34
May 16, 2022 1297.35 -4.47 -0.34% 1301.82 1320.13 1289.25
May 13, 2022 1316.53 23.24 1.80% 1293.29 1335.62 1293.27
May 12, 2022 1278.97 25.62 2.04% 1253.35 1301.65 1232.38
May 11, 2022 1279.32 -27.10 -2.07% 1306.42 1356.40 1276.32
May 10, 2022 1319.64 25.30 1.95% 1294.34 1334.01 1265.00
May 9, 2022 1273.48 -38.71 -2.95% 1312.19 1327.21 1269.31
May 6, 2022 1351.98 10.88 0.81% 1341.10 1361.83 1308.97
May 5, 2022 1368.03 -33.08 -2.36% 1401.11 1421.32 1339.64
May 4, 2022 1431.25 -14.37 -0.99% 1445.62 1448.05 1378.19
May 3, 2022 1442.85 -10.24 -0.70% 1453.09 1464.58 1416.48
May 2, 2022 1458.67 16.40 1.14% 1442.27 1460.22 1405.09
Apr 29, 2022 1454.17 -24.72 -1.67% 1478.89 1499.27 1448.10