CDIp
Bán 533.70
Chênh lệch Chênh lệch3.60
Mua 537.30

Giao dịch Christian Dior Se - biểu đồ giá CDIp

Bán 533.70
Chênh lệch Chênh lệch3.60
Mua 537.30
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CDIp lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 24, 2022 530.20 3.70 0.70% 526.50 537.15 524.70
May 23, 2022 534.70 2.50 0.47% 532.20 540.65 527.20
May 20, 2022 530.70 -12.95 -2.38% 543.65 546.65 528.00
May 19, 2022 543.15 2.70 0.50% 540.45 544.65 533.70
May 18, 2022 550.65 -6.30 -1.13% 556.95 564.10 550.65
May 17, 2022 556.65 7.00 1.27% 549.65 567.10 548.95
May 16, 2022 546.65 1.50 0.28% 545.15 552.65 542.65
May 13, 2022 547.65 10.00 1.86% 537.65 548.65 533.20
May 12, 2022 535.70 11.00 2.10% 524.70 539.45 514.05
May 11, 2022 542.65 15.45 2.93% 527.20 545.15 523.20
May 10, 2022 518.20 -6.50 -1.24% 524.70 529.70 516.50
May 9, 2022 518.70 -15.00 -2.81% 533.70 538.65 518.70
May 6, 2022 539.65 -3.50 -0.64% 543.15 543.15 527.20
May 5, 2022 549.15 -26.75 -4.64% 575.90 581.05 548.45
May 4, 2022 567.10 -10.00 -1.73% 577.10 577.60 566.60
May 3, 2022 573.60 -3.50 -0.61% 577.10 586.55 571.40
May 2, 2022 576.40 -1.95 -0.34% 578.35 586.55 572.40
Apr 29, 2022 587.05 -1.80 -0.31% 588.85 597.55 586.85
Apr 28, 2022 584.55 -4.00 -0.68% 588.55 597.05 578.35
Apr 27, 2022 583.05 1.50 0.26% 581.55 592.55 576.60