CDIp
Bán 588.85
Chênh lệch Chênh lệch4.10
Mua 592.95

Giao dịch Christian Dior Se - biểu đồ giá CDIp

Bán 588.85
Chênh lệch Chênh lệch4.10
Mua 592.95
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CDIp lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 588.85 1.80 0.31% 587.05 590.55 584.35
Sep 29, 2022 584.55 1.50 0.26% 583.05 588.05 577.40
Sep 22, 2022 613.80 2.50 0.41% 611.30 618.95 607.00
Sep 21, 2022 619.50 11.00 1.81% 608.50 620.00 601.80
Sep 20, 2022 612.00 -8.25 -1.33% 620.25 628.95 609.00
Sep 19, 2022 621.25 13.75 2.26% 607.50 622.45 603.80
Sep 16, 2022 612.50 0.20 0.03% 612.30 616.00 608.00
Sep 15, 2022 617.00 -12.75 -2.02% 629.75 634.95 615.50
Sep 14, 2022 630.25 7.50 1.20% 622.75 634.95 621.95
Sep 13, 2022 627.95 -11.30 -1.77% 639.25 644.90 627.25
Sep 12, 2022 635.95 8.00 1.27% 627.95 638.45 625.95
Sep 9, 2022 627.45 8.70 1.41% 618.75 630.45 618.50
Sep 8, 2022 619.50 4.70 0.76% 614.80 622.45 606.00
Sep 7, 2022 616.00 14.70 2.44% 601.30 617.45 601.30
Sep 6, 2022 610.50 3.20 0.53% 607.30 615.50 603.00
Sep 5, 2022 608.80 5.00 0.83% 603.80 610.50 600.00
Sep 2, 2022 618.00 9.00 1.48% 609.00 619.50 605.30
Sep 1, 2022 605.30 -5.00 -0.82% 610.30 612.50 600.00
Aug 31, 2022 623.45 -13.00 -2.04% 636.45 639.45 621.45
Aug 30, 2022 633.95 1.00 0.16% 632.95 642.90 628.25