CVC/USD
Bán 0.17062
Chênh lệch Chênh lệch0.00646
Mua 0.17708
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CVC/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 13, 2022 0.17062 -0.00112 -0.65% 0.17174 0.17175 0.17042
Aug 12, 2022 0.17174 0.00476 2.85% 0.16698 0.17248 0.16482
Aug 11, 2022 0.16684 0.00604 3.76% 0.16080 0.17302 0.16070
Aug 10, 2022 0.16070 0.00889 5.86% 0.15181 0.16080 0.14882
Aug 9, 2022 0.15181 -0.00751 -4.71% 0.15932 0.16119 0.14940
Aug 8, 2022 0.15942 0.00064 0.40% 0.15878 0.16211 0.15805
Aug 7, 2022 0.15878 -0.00118 -0.74% 0.15996 0.15996 0.15697
Aug 6, 2022 0.15996 -0.00005 -0.03% 0.16001 0.16060 0.15933
Aug 5, 2022 0.16001 0.00766 5.03% 0.15235 0.16001 0.15215
Aug 4, 2022 0.15225 -0.00040 -0.26% 0.15265 0.15657 0.15130
Aug 3, 2022 0.15274 -0.00928 -5.73% 0.16202 0.16202 0.15230
Aug 2, 2022 0.16202 0.00324 2.04% 0.15878 0.16202 0.14803
Aug 1, 2022 0.15878 0.01006 6.76% 0.14872 0.15898 0.14872
Jul 31, 2022 0.14896 0.00299 2.05% 0.14597 0.15598 0.14307
Jul 30, 2022 0.14847 0.00073 0.49% 0.14774 0.15387 0.14557
Jul 29, 2022 0.14764 0.00030 0.20% 0.14734 0.14999 0.14184
Jul 28, 2022 0.14744 0.00609 4.31% 0.14135 0.14931 0.13786
Jul 27, 2022 0.14145 0.00987 7.50% 0.13158 0.14145 0.12996
Jul 26, 2022 0.13163 0.00064 0.49% 0.13099 0.13192 0.12696
Jul 25, 2022 0.13109 -0.01026 -7.26% 0.14135 0.14145 0.13078