0001
Bán 42.7
Chênh lệch Chênh lệch1.0
Mua 43.7

Giao dịch CK Hutchison Holdings Limited - biểu đồ giá 0001

Bán 42.7
Chênh lệch Chênh lệch1.0
Mua 43.7
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

0001 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 43.0 -0.3 -0.69% 43.3 44.1 43.0
Sep 28, 2022 43.0 -1.1 -2.49% 44.1 44.1 42.7
Sep 27, 2022 44.7 0.1 0.22% 44.6 45.2 44.4
Sep 26, 2022 44.1 -2.3 -4.96% 46.4 46.4 43.2
Sep 23, 2022 46.7 0.1 0.21% 46.6 46.8 46.3
Sep 22, 2022 46.7 -0.3 -0.64% 47.0 47.0 46.3
Sep 21, 2022 47.3 -0.4 -0.84% 47.7 47.9 47.3
Sep 20, 2022 47.8 0.3 0.63% 47.5 48.1 47.5
Sep 19, 2022 47.4 -0.6 -1.25% 48.0 48.0 47.4
Sep 16, 2022 48.3 1.3 2.77% 47.0 48.5 46.9
Sep 15, 2022 47.7 0.2 0.42% 47.5 48.0 47.4
Sep 14, 2022 47.6 0.3 0.63% 47.3 47.7 47.2
Sep 13, 2022 48.3 0.8 1.68% 47.5 48.5 47.3
Sep 9, 2022 47.4 0.6 1.28% 46.8 47.6 46.8
Sep 8, 2022 46.7 -0.4 -0.85% 47.1 47.4 46.6
Sep 7, 2022 47.1 -0.4 -0.84% 47.5 47.8 47.0
Sep 6, 2022 48.1 -0.3 -0.62% 48.4 48.5 47.8
Sep 5, 2022 48.3 0.0 0.00% 48.3 48.4 48.1
Sep 2, 2022 49.4 -0.1 -0.20% 49.5 49.7 49.3
Sep 1, 2022 49.6 -0.4 -0.80% 50.0 50.0 49.5