1038
Bán 39.70
Chênh lệch Chênh lệch0.80
Mua 40.50

Giao dịch CK Infrastructure Holdings Limited - biểu đồ giá 1038

Bán 39.70
Chênh lệch Chênh lệch0.80
Mua 40.50
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

1038 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 39.70 0.60 1.53% 39.10 39.85 38.90
Sep 29, 2022 39.10 -0.15 -0.38% 39.25 39.95 38.95
Sep 28, 2022 38.70 -2.40 -5.84% 41.10 41.30 38.35
Sep 27, 2022 41.15 -0.15 -0.36% 41.30 41.85 41.00
Sep 26, 2022 41.45 -0.90 -2.13% 42.35 42.65 41.25
Sep 23, 2022 42.70 -0.05 -0.12% 42.75 42.80 42.10
Sep 22, 2022 42.65 -0.55 -1.27% 43.20 43.40 42.30
Sep 21, 2022 43.50 -0.10 -0.23% 43.60 43.75 43.25
Sep 20, 2022 43.75 0.15 0.34% 43.60 43.90 43.60
Sep 19, 2022 43.50 0.70 1.64% 42.80 43.70 42.80
Sep 16, 2022 43.20 0.60 1.41% 42.60 43.30 42.20
Sep 15, 2022 42.75 -0.35 -0.81% 43.10 43.55 42.70
Sep 14, 2022 43.40 -0.80 -1.81% 44.20 44.25 43.20
Sep 13, 2022 44.30 0.05 0.11% 44.25 45.15 44.25
Sep 9, 2022 44.75 0.35 0.79% 44.40 44.80 43.85
Sep 8, 2022 44.40 0.10 0.23% 44.30 44.70 44.30
Sep 7, 2022 44.65 0.35 0.79% 44.30 44.95 44.30
Sep 6, 2022 44.75 -0.10 -0.22% 44.85 45.10 44.50
Sep 5, 2022 44.75 0.25 0.56% 44.50 44.90 44.15
Sep 2, 2022 44.85 -0.75 -1.64% 45.60 45.80 44.80