CLVS
Bán 0.08
Chênh lệch Chênh lệch0.00
Mua 0.08

Giao dịch Clovis Oncology, Inc. - biểu đồ giá CLVS

Bán 0.08
Chênh lệch Chênh lệch0.00
Mua 0.08
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CLVS lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 20, 2022 0.0795 0.0002 0.25% 0.0793 0.0964 0.0759
Dec 19, 2022 0.0826 0.0033 4.16% 0.0793 0.0906 0.0744
Dec 16, 2022 0.0794 -0.0146 -15.53% 0.0940 0.1066 0.0753
Dec 15, 2022 0.0963 -0.0068 -6.60% 0.1031 0.1041 0.0894
Dec 14, 2022 0.1077 -0.0312 -22.46% 0.1389 0.1403 0.1040
Dec 13, 2022 0.1294 -0.0498 -27.79% 0.1792 0.1932 0.1222
Dec 12, 2022 0.1966 -0.0034 -1.70% 0.2000 0.2677 0.1689
Dec 9, 2022 0.1970 -0.0212 -9.72% 0.2182 0.2194 0.1970
Dec 8, 2022 0.2178 0.0096 4.61% 0.2082 0.2345 0.1983
Dec 7, 2022 0.2215 -0.0135 -5.74% 0.2350 0.2469 0.2172
Dec 6, 2022 0.2491 -0.0254 -9.25% 0.2745 0.2873 0.2350
Dec 5, 2022 0.2891 -0.0089 -2.99% 0.2980 0.3205 0.2875
Dec 2, 2022 0.3430 -0.0011 -0.32% 0.3441 0.3453 0.3257
Dec 1, 2022 0.3510 0.0300 9.35% 0.3210 0.3693 0.3210
Nov 30, 2022 0.3216 0.0073 2.32% 0.3143 0.3398 0.3099
Nov 29, 2022 0.3067 -0.0188 -5.78% 0.3255 0.3330 0.3041
Nov 28, 2022 0.3297 -0.0055 -1.64% 0.3352 0.3494 0.3167
Nov 25, 2022 0.3395 0.0160 4.95% 0.3235 0.3416 0.3192
Nov 23, 2022 0.3291 -0.0055 -1.64% 0.3346 0.3470 0.3258
Nov 22, 2022 0.3211 -0.0239 -6.93% 0.3450 0.3515 0.3211