KO
Bán 63.41
Chênh lệch Chênh lệch0.41
Mua 63.82

Giao dịch Coca-Cola - USD - biểu đồ giá KO

Bán 63.41
Chênh lệch Chênh lệch0.41
Mua 63.82
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

KO lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 8, 2022 63.41 0.14 0.22% 63.27 63.41 63.27
Dec 7, 2022 63.27 0.01 0.02% 63.26 63.68 63.02
Dec 6, 2022 63.29 -0.14 -0.22% 63.43 63.84 63.01
Dec 5, 2022 63.43 -0.73 -1.14% 64.16 64.22 62.96
Dec 2, 2022 64.07 0.46 0.72% 63.61 64.47 63.06
Dec 1, 2022 63.61 0.32 0.51% 63.29 64.06 62.84
Nov 30, 2022 63.18 0.83 1.33% 62.35 63.63 61.71
Nov 29, 2022 62.36 -0.29 -0.46% 62.65 62.73 61.94
Nov 28, 2022 62.64 0.18 0.29% 62.46 63.05 62.16
Nov 25, 2022 62.46 -0.15 -0.24% 62.61 62.76 62.34
Nov 24, 2022 62.59 0.25 0.40% 62.34 62.59 62.34
Nov 23, 2022 62.35 0.18 0.29% 62.17 62.74 62.14
Nov 22, 2022 62.17 0.30 0.48% 61.87 62.41 61.74
Nov 21, 2022 61.86 1.00 1.64% 60.86 62.16 59.96
Nov 18, 2022 61.03 0.68 1.13% 60.35 61.32 60.35
Nov 17, 2022 60.35 -0.12 -0.20% 60.47 60.73 59.86
Nov 16, 2022 60.46 0.11 0.18% 60.35 60.97 59.85
Nov 15, 2022 60.59 -0.29 -0.48% 60.88 61.41 59.95
Nov 14, 2022 60.89 -0.17 -0.28% 61.06 61.67 60.34
Nov 11, 2022 61.28 0.80 1.32% 60.48 61.40 60.17