COHR
Bán 269.25
Chênh lệch Chênh lệch0.95
Mua 270.20

Giao dịch Coherent, Inc. - biểu đồ giá COHR

Bán 269.25
Chênh lệch Chênh lệch0.95
Mua 270.20
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

COHR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 263.61 2.71 1.04% 260.90 265.92 260.70
May 25, 2022 261.27 0.62 0.24% 260.65 262.64 260.65
May 24, 2022 262.55 -3.41 -1.28% 265.96 266.02 262.53
May 23, 2022 266.58 2.96 1.12% 263.62 267.72 262.36
May 20, 2022 263.60 -0.01 -0.00% 263.61 264.72 259.08
May 19, 2022 262.96 0.18 0.07% 262.78 266.06 261.26
May 18, 2022 265.22 -3.49 -1.30% 268.71 270.38 264.52
May 17, 2022 269.86 2.25 0.84% 267.61 269.91 267.34
May 16, 2022 266.56 -0.97 -0.36% 267.53 269.34 266.41
May 13, 2022 268.83 1.02 0.38% 267.81 269.55 267.36
May 12, 2022 266.69 -1.60 -0.60% 268.29 269.69 265.22
May 11, 2022 269.91 3.00 1.12% 266.91 274.21 266.91
May 10, 2022 267.87 0.84 0.31% 267.03 268.80 265.00
May 9, 2022 265.81 -0.67 -0.25% 266.48 267.89 265.44
May 6, 2022 268.69 -0.22 -0.08% 268.91 269.74 267.72
May 5, 2022 270.79 -6.16 -2.22% 276.95 276.95 269.34
May 4, 2022 273.29 2.48 0.92% 270.81 274.36 269.79
May 3, 2022 270.58 1.31 0.49% 269.27 270.98 268.63
May 2, 2022 268.33 2.19 0.82% 266.14 268.67 266.13
Apr 29, 2022 267.24 -1.28 -0.48% 268.52 270.11 267.10