COIN
Bán 83.42
Chênh lệch Chênh lệch0.40
Mua 83.82

Giao dịch Coinbase Global, Inc. - biểu đồ giá COIN

Bán 83.42
Chênh lệch Chênh lệch0.40
Mua 83.82
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

COIN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 8, 2022 97.92 1.11 1.15% 96.81 103.41 93.72
Aug 5, 2022 92.45 0.80 0.87% 91.65 98.65 85.50
Aug 4, 2022 89.76 10.56 13.33% 79.20 116.19 77.92
Aug 3, 2022 79.49 11.86 17.54% 67.63 82.14 67.48
Aug 2, 2022 66.73 5.59 9.14% 61.14 69.51 60.64
Aug 1, 2022 62.27 0.81 1.32% 61.46 63.51 59.35
Jul 29, 2022 62.47 -0.87 -1.37% 63.34 64.11 59.44
Jul 28, 2022 62.42 3.98 6.81% 58.44 64.12 55.52
Jul 27, 2022 58.39 2.45 4.38% 55.94 60.52 53.05
Jul 26, 2022 54.47 -10.00 -15.51% 64.47 64.69 52.57
Jul 25, 2022 65.72 -3.10 -4.50% 68.82 70.08 65.72
Jul 22, 2022 70.71 -1.43 -1.98% 72.14 76.88 69.01
Jul 21, 2022 72.43 0.40 0.56% 72.03 76.50 70.19
Jul 20, 2022 72.45 5.41 8.07% 67.04 78.90 66.03
Jul 19, 2022 66.53 7.39 12.50% 59.14 66.67 57.71
Jul 18, 2022 58.95 1.51 2.63% 57.44 63.28 56.44
Jul 15, 2022 53.34 -0.01 -0.02% 53.35 56.38 51.86
Jul 14, 2022 53.37 0.10 0.19% 53.27 54.62 50.27
Jul 13, 2022 53.09 -1.50 -2.75% 54.59 55.28 50.35
Jul 12, 2022 53.66 1.62 3.11% 52.04 56.01 51.96