COIN
Bán 74.33
Chênh lệch Chênh lệch0.49
Mua 74.82

Giao dịch Coinbase Global, Inc. - biểu đồ giá COIN

Bán 74.33
Chênh lệch Chênh lệch0.49
Mua 74.82
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

COIN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Feb 3, 2023 74.33 -3.21 -4.14% 77.54 87.46 72.96
Feb 2, 2023 77.54 11.71 17.79% 65.83 85.43 65.83
Feb 1, 2023 65.83 7.64 13.13% 58.19 66.13 56.60
Jan 31, 2023 58.14 2.10 3.75% 56.04 60.36 55.50
Jan 30, 2023 55.97 -3.52 -5.92% 59.49 61.77 55.61
Jan 27, 2023 60.82 7.97 15.08% 52.85 62.21 52.12
Jan 26, 2023 52.96 -0.28 -0.53% 53.24 55.98 51.90
Jan 25, 2023 53.24 0.82 1.56% 52.42 54.34 49.54
Jan 24, 2023 53.41 -2.23 -4.01% 55.64 56.38 53.28
Jan 23, 2023 55.62 -0.45 -0.80% 56.07 56.61 53.14
Jan 20, 2023 55.01 5.77 11.72% 49.24 55.22 48.75
Jan 19, 2023 49.23 0.08 0.16% 49.15 50.93 47.87
Jan 18, 2023 49.15 -3.77 -7.12% 52.92 57.25 49.15
Jan 17, 2023 52.94 -0.58 -1.08% 53.52 54.90 50.66
Jan 13, 2023 49.65 2.97 6.36% 46.68 50.56 45.33
Jan 12, 2023 46.69 1.68 3.73% 45.01 47.57 41.66
Jan 11, 2023 45.05 2.16 5.04% 42.89 45.05 40.59
Jan 10, 2023 42.90 4.70 12.30% 38.20 43.21 36.24
Jan 9, 2023 38.22 3.66 10.59% 34.56 39.32 34.26
Jan 6, 2023 33.13 -0.33 -0.99% 33.46 33.96 31.51