CBK
Bán 7.255
Chênh lệch Chênh lệch0.065
Mua 7.320

Giao dịch Commerzbank AG - biểu đồ giá CBK

Bán 7.255
Chênh lệch Chênh lệch0.065
Mua 7.320
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CBK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 7.255 0.100 1.40% 7.155 7.315 7.155
Sep 29, 2022 7.125 -0.045 -0.63% 7.170 7.170 6.935
Sep 28, 2022 7.250 -0.070 -0.96% 7.320 7.440 7.025
Sep 27, 2022 7.515 -0.390 -4.93% 7.905 7.905 7.455
Sep 26, 2022 7.730 0.020 0.26% 7.710 7.890 7.695
Sep 23, 2022 7.825 -0.265 -3.28% 8.090 8.120 7.585
Sep 22, 2022 8.160 0.250 3.16% 7.910 8.310 7.815
Sep 21, 2022 7.995 0.035 0.44% 7.960 8.030 7.785
Sep 20, 2022 8.045 -0.150 -1.83% 8.195 8.325 7.980
Sep 19, 2022 8.000 0.090 1.14% 7.910 8.050 7.825
Sep 16, 2022 7.900 0.055 0.70% 7.845 7.930 7.725
Sep 15, 2022 7.935 0.040 0.51% 7.895 8.085 7.850
Sep 14, 2022 7.740 0.160 2.11% 7.580 7.810 7.580
Sep 13, 2022 7.615 -0.210 -2.68% 7.825 7.830 7.515
Sep 12, 2022 7.760 0.030 0.39% 7.730 7.865 7.650
Sep 9, 2022 7.500 0.085 1.15% 7.415 7.640 7.365
Sep 8, 2022 7.200 0.280 4.05% 6.920 7.240 6.890
Sep 7, 2022 6.870 -0.065 -0.94% 6.935 6.950 6.700
Sep 6, 2022 7.015 0.155 2.26% 6.860 7.070 6.850
Sep 5, 2022 6.690 0.025 0.38% 6.665 6.730 6.500